Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ge sjuksköterskor läkarnas ST-modell”

Publicerad: 16 januari 2014, 05:59

Blivande specialistsjuksköt­erskor ska vara anställda, och arbeta parallellt med studierna, skriver Barbro Westerholm (FP) och fyra partikamrater.


Sjuksköterskorna är en nyckelgrupp i framtidens vård. Framför allt be­höver vi fler specialistutbildade sjuksköterskor, som i en mer avancerad vård behövs för allt från röntgen och anest­esi till psykiatri. Dels har vi för få specialistsjuksköterskor i dag, dels är vården för dålig på att tillvarata deras fulla kompetens.

Specialistsjuksköterskor kan överta en del arbetsuppgifter som läkare utför i dag. De kan få förskrivningsrätt för fler läkemedel och utföra undersökningar som vissa ultraljud och koloskopi. Akutsjuksköterskor kan på delegation ordinera enklare röntgenundersökningar, av till exempel misstänkta handledsbrott. Det är också intressant att följa hur barnmorskor vill utföra mer, som medicinska aborter. På så sätt kan yrkets status utvecklas och därmed utökas attraktiviteten.

Samtidigt kan vi genom att anställa fler undersköt­erskor, i stället för att fortsätta krympa deras antal, få en förstärkt kompetens för omvårdnad som kan avlasta sjuksköterskor uppgifter som deras utbildning gör dem överkvalificerade för.

Vi behöver utbilda fler specialistsjuksköterskor. Och vi behöver ge dem goda utbildnings- och anställningsvillkor – så att fler vill utbilda sig, jobba och göra karriär som specialistsjuksköterska.

Vi behöver satsa på lönerna. Även i ett så kallat kvinnoyrke med akademisk utbildning i offentlig sektor, som specialistsjuksköterskans är, måste utbildning, ansvar och en ökad roll i arbetsplatsens utveckling löna sig. I Stockholms läns landsting gör vi på Folkpartiets initiativ en lönesatsning under två år, där vissa specialistsjuksköterskor kan få 1 500 kronor mer i månaden eller mer efter sedvanliga förhandlingar med lönesättande chef. Tanken är att detta ska bli ett startskott för en löneutveckling och lönespridning där arbetsgivarna, sjukhusen, fortsätter.

I Region Skåne, där Folkpartiet också är i majoritet, höjs utbildningsbidraget för specialistsjuksköterskor inför 2014 med 6 000 kronor till 19 000 kronor, för att fler sjuksköterskor ska specialistutbilda sig. Vi är beredda att göra fler liknande satsningar framöver.

I Västra Götalandsregionen har Folkpartiet föreslagit att regionen tar ett större ekonomiskt ansvar för sjuksköterskornas utbildning till specialistsjuksköterska och att antalet utbildningsplatser utökas. Vi vill också se en ny lönebildningsprocess, med större lönespridning, som bättre kan premiera regionens med­arbetare. Förslagen har mottagits svalt av den styrande socialdemokratiska ledningen.

Regeringen har de senaste åren byggt ut sjuksköt­erskeutbildningarna. Så sent som i 2014 års statsbudget utökas utbildningen med 240 platser i Stockholm. Det är bra. Men vi behöver också fler specialistsjuksköterskor och där räcker det inte med utbildningsplatser.

Landsting utbildar redan i dag specialistsjuksköt­erskor i egen regi eftersom de statliga platserna inte räcker till. Stockholms läns landsting har utvidgat sin satsning till cirka 100 platser i denna omgång. Studenterna får en särskild utbildningslön. Där har vi för första gången inrättat en särskild utbildning för specialiserade sjuksköterskor i neonatalvård. De personerna kommer under hela sin utbildning att fortsätta vara aktiva på jobbet på deltid och få studielön under den övriga tiden. Efter avslutad utbildning kan de direkt börja arbeta.

Läkarnas ST – att utbildningen till specialist sker inom ramen för en anställning där man samtidigt utbildar sig och arbetar som läkare – är något som sjuksköterskorna länge har strävat efter. Stockholms nya modell för neonatalsjuksköterskor är ett exempel på ett slags ST-tjänstgöring för sjuksköterskor. Men vi i Folkpartiet vill gå längre.

Landstingen och staten bör komma överens om en gemensam lösning för en riktig ST-utbildning för speci­alistsjuksköterskor. Precis som de blivande specialistläkarna ska de blivande specialistsjuksköt­erskorna ha en anställning hos en arbetsgivare, och arbeta parallellt med studierna.

En sjuksköterska som vill vidareutbilda sig ska kunna göra det inom ramen för sin anställning. Hen ska få en lön och ha arbetsuppgifter under studie­tiden – och inte behöva leva på studiemedel. För sjuksköterskor med några års yrkeserfarenhet som kanske hunnit bilda familj kan detta vara avgörande för att ta steget och vidareutbilda sig.

Staten, med ansvar för utbildning och studiestöd, behöver ändra regelverket och inrätta en speci­alisttjänstgöring för blivande specialistsjuksköt­erskor. Landstingen behöver satsa på utbildningstjänsterna och utbildningslöner.

I Folkpartiets sjukvårdsprogram framgår att: ”Utbildningssystemet för sjuksköterskor ska så långt möjligt likna det som kommer att gälla för läkarnas grund- och specialistutbildning. Detta för att höja kompetensnivån generellt, men framförallt för att göra det mer attraktivt att utbilda sig till specialistsjuksköterska.”

Att få fler specialistsjuksköterskor är inte gratis. Det kostar i utbildningsplatser, utbildningslöner och bättre löneutveckling. Men framtidens vård har inte råd att vara utan specialistsjuksköterskornas kompetens.

Relaterat material

debatt”FP borde inse att marknaden styr”

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev