måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Ge våldtagna akut vård – i hela Sverige

Publicerad: 14 november 2019, 13:11

Anna Starbrink (L) är hälso- och sjukvårdsregionråd och ledamot av partistyrelsen. Charlotta Schenholm (L) är ordförande i Liberala Kvinnor Stockholms län. Foto: Anna Molander/Pressbild Liberala Kvinnor

Samhällets arbete mot våldtäkter och sexuella övergrepp måste stärkas på flera plan. Friheten för de som blivit offer för övergrepp kan stärkas betydligt genom bättre vård och stöd – inte bara i storstäderna. Det skriver två liberaler.


Våldtäkter är bland de värsta kränkningar en människa kan utsättas för. Vårt samhälle måste lägga stor kraft på att förhindra att kvinnor, men också män och barn, utsätts för dessa vidrigheter. Förövare måste hittas och straffas. Friheten begränsas starkt av den oro och rädsla som många, inte minst kvinnor, känner.

När någon ändå utsätts för våldtäkt måste hjälpen finnas där både snabbt och uthålligt. Övergreppen riskerar att få allvarliga och långsiktiga konsekvenser för såväl den fysiska som psykiska hälsan. När någon drabbas måste samhällets stöd vara robust. Att den som utsatts för våldtäkt får en trygg vård och bra bemötande är oerhört viktigt både vid det akuta tillfället och under den tid som krävs därefter.

Liberalernas landsmöte i november föreslås nu efter ett medlemsinitiativ besluta att verka för flera insatser för att stödja och hjälpa offren för sexualbrott.

Akutvård för våldtagna i alla regioner
I dag finns särskilda mottagningar för våldtagna, exempelvis vid Södersjukhuset i Stockholm. Vi vill se ett utvecklat akut omhändertagande av våldtagna i alla Sveriges regioner, anpassade efter lokala förutsättningar som säkerställer att akutinsatser finns tillgängliga för alla som utsatts för våldtäkt. Särskilda mottagningar för våldtagna är ett av flera sätt som regioner kan organisera verksamheten på för att skapa ett omhändertagande präglat av både respekt och integritet och en bra och säker vård för dessa patienter.

Psykiska trauman måste behandlas
Vi vill se förbättrade möjligheter till behandling för människor som drabbas av posttraumatisk stressyndrom, PTSD, som är vanligt i samband med våldtäkt. Detta måste vara tillgängligt i hela landet för en jämlik vård.

Mer forskning om våldtäkt och våldtäktsoffer
Vi ser det som angeläget att stödja forskning på området och att vården är vetenskapligt förankrad.

Fler våldtäktsmän måste hittas och straffas
Att offer för våldtäkter får upprättelse genom effektivt polisarbete och fällande domar är viktigt för rättvisan, rättsmedvetandet och även för bearbetningen av övergreppet. Skulden ska placeras där den hör hemma, hos gärningsmännen. Offren måste kunna räkna med samhällets hjälp hela vägen – i rättsväsendet, vården och vardagen. De som utsatts för våldtäkt har rätt att återfå den frihet som finns i både fysisk och psykisk hälsa.

ANNA STARBRINK OCH CHARLOTTA SCHENHOLM

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev