Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Genomför en reform med särskilda kommunfarmaceuter”

Låt kommunerna ta över ansvaret för läkemedelsgenomgångar för äldre från regionerna, föreslår debattörer från SPF Seniorerna, Svensk geriatrisk förening, Sveriges Farmaceuter och Lif. (1 kommentar)

Publicerad: 14 oktober 2021, 03:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Thony Björk, SPF Seniorerna. Gösta Bucht, Svensk geriatrisk förening, SPF Seniorerna. Sandra Jonsson, Sveriges Farmaceuter. Malin Parkler, Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

Foto: Tomas Södergren (Thony Björk, Gösta Bucht), Johan Gunséus (Sandra Jonsson), Lena Beck (Malin Parkler)


Ämnen i artikeln:

LäkemedelLifSveriges FarmaceuterÄldreomsorg

Det har gått snart tio år sedan Socialstyrelsen införde föreskrifter om att alla över 75 år med minst fem läkemedel årligen ska få en läkemedelsgenomgång. Syftet var att minska risken för skador och biverkningar. 

I dag saknas dock nationell statistik över i vilken utsträckning detta verkligen genomförs, och såväl regionala rapporter som en utvärdering av Socialstyrelsen visar på brister inom hanteringen. Socialstyrelsen överväger därför att tydliggöra sina föreskrifter på området.

Läs mer: Studie tonar ner demensrisk med hormonersättning

Att bli äldre innebär att vi blir skörare och riskerar att drabbas av åldrandets sjukdomar. Samtidigt ger den medicinska utvecklingen allt större möjligheter att behandla sjukdomar långt upp i åldrarna. Det är exempelvis betydligt vanligare i dag än för tio år sedan att personer över 80 år behandlas med läkemedel för att förebygga stroke eller hjärtinfarkt. Avancerad cancerbehandling erbjuds också i dag till patienter i hög ålder.

Den medicinska utvecklingen medför ett ökat behov av att säkerställa att äldre med många mediciner får korrekt läkemedelsbehandling. En tidigare utvärdering av Socialstyrelsen 2019 visar att ungefär 8 procent av alla akuta sjukhusinläggningar av personer över 65 år orsakats av läkemedelsbiverkningar. Över hälften av dessa bedömdes vara undvikbara. 

Kommunerna har över tid fått ett allt större och mer kvalificerat hälso- och sjukvårdsuppdrag. Den utvecklingen förstärks ytterligare med god och nära vård-reformen, med dess fokus på primärvård och hemsjukvård. Socialstyrelsens generaldirektör leder just nu en utredning om en äldreomsorgslag och om hur den medicinska kompetensen kan stärkas inom kommunernas äldreomsorg.

Äldres läkemedelshantering blir alltmer komplicerad, och utgör i dag en så central del av det kommunala vårduppdraget att området bör ges högre prioritet. Vi förslår att en reform med särskilda kommunfarmaceuter genomförs i Sverige. Vårt förslag innebär att kommunerna tar över ansvaret för läkemedelsgenomgångar för äldre från regionerna. 

Vi föreslår också att kommunfarmaceuter, som ska vara apotekare eller receptarier med klinisk fortbildning, får ansvar för att läkemedelsgenomgångar genomförs systematiskt. En huvuduppgift för kommunfarmaceuten bör utgöras av att bistå läkare vid läkemedelsgenomgångar för äldre. Fortbildning kring läkemedelsanvändning för olika personalkategorier bör också ingå i uppdraget.

Uppdraget för kommunala farmaceuter måste utredas i detalj. Men ett tiotal kommuner har redan i dag anställt farmaceuter för att bistå läkare vid läkemedelsgenomgångar och fortbilda kommunal vårdpersonal i läkemedelsfrågor. Därifrån finns viktiga erfarenheter att hämta. 

Erfarenheter finns även från Danmark, Norge och Finland, där det blivit alltmer vanligt med antingen kommunala farmaceuter eller apoteksanställda farmaceuter med kommunala uppdrag. 

Åldrande innebär för de allra flesta att läkemedel blir en del av vardagen. Med systematiska läkemedelsgenomgångar kan vi minska undvikbara biverkningar och interaktioner och förutsättningarna för god livskvalitet, långt upp i åren, kan förbättras.

Thony Björk, sakkunnig läkemedelsfrågor, SPF Seniorerna

Gösta Bucht, professor emeritus, representant för Svensk geriatrisk förening, sakkunnig SPF Seniorerna

Sandra Jonsson, ordförande, Sveriges Farmaceuter

Malin Parkler, ordförande, Lif – de forskande läkemedelsföretagen

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!
Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2021-10-16

ABSOLUT! kan bara hålla med till 100%. Kort en farmaceut är ju expert på hur läkemedel påverkas av patenten! En läkare är expert på hur patienten kan påverkas av läkemedlet! Båda proffesionerna behövs speciellt för äldre!

Caroline Fahlman fd apoteksanställd leg apotekare

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev