Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”GHP:s verksamhet raserar den svenska sjukvårdsmodellen”

Publicerad: 10 januari 2020, 06:00

Att privata försäkringar avlastar den offentliga vården är ett felaktigt men vida spritt argument, skriver forskaren John Lapidus i en replik.


GHP Speciality Care AB är ett växande sjukvårdsföretag med ett tjugotal kliniker i Sverige, Danmark och Förenade Arabemiraten. Företaget har sitt säte i Göteborg. Bland storägarna finns notoriska privatiseringsivrare som Per Båtelson men också en myndighet som Fjärde AP-fonden, som med sitt delägarskap i olika vårdföretag skapar legitimitet åt aktörerna på denna marknad.

Aktiekursen är uppåtgående. Flera affärstidningar utfärdar köprekommendationer och av årsredovisningen framgår att halva vinsten delades ut till aktieägarna förra året, en policy som kommer att följas även detta år. Årsredovisningen pekar även på att GHP har en ”diversifierad intäktsportfölj”, alltså att olika patientgrupper och samhällsklasser har helt olika villkor på GHP:s kliniker.

Ungefär hälften av GHP:s patienter är offentligt finansierade via avtal med regionerna. Den andra hälften utgörs till mindre del av patienter som betalar ur egen ficka och till större del av patienter med privata sjukvårdsförsäkringar.

Försäkringskunderna har förtur framför offentligt finansierade patienter. Det är själva syftet med försäkringen att gå före i vårdkön. I dag finns hundratals kliniker som på detta sätt bryter mot Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om vård på lika villkor, något som jag har belyst i flera artiklar och i böckerna Vårdstölden och The Quest for a Divided Welfare State.

Oavsett om vi anser det vara bra eller dåligt så är GHP är ett företag vars affärsidé bidrar till att rasera den gemensamma sjukvårdsmodellen. Per definition. För när allt fler medborgare tecknar försäkringar och lämnar det gemensamma sjukvårdssystemet, ja, då har vi inte ett gemensamt system längre.

Gradvis tappar försäkringstagarna intresset för den offentliga sjukvård som tidigare var en gemensam sådan. Skatteviljan minskar och därmed resurserna till den offentliga vården. Röststarka grupper som brukade vara en opinionsbildande kraft för den gemensamma vården blir nu dess värsta motståndare.

Nu menar GHP:s vd Daniel Öhman och den medicinske chefen Ingemar Gladh att jag framför ideologiska argument, men jag pekar bara på kalla fakta: vi rör oss bort från den svenska välfärdsmodellen och i stället mot en tudelad välfärd, där olika samhällsklasser har olika tillgång till välfärdstjänsterna.

Det är helt i sin ordning att förespråka en ojämlik välfärdsmodell. Men då bör man också våga stå för det, i stället för att mekaniskt upprepa flosklerna om att privata försäkringar avlastar den offentliga vården. Det är ett felaktigt men vida spritt argument. Det förutsätter ett statiskt samhälle som är helt opåverkat av utvecklingen, men i själva verket sjunker skattekvoten i takt med GHP:s stigande aktiekurs.

I kristallkulan tycker jag mig se att den svenska välfärdsmodellen blir på modet igen. Min rekommendation skiljer sig därför från Svenska Dagbladets köpdito. Jag säger: sälj aktien så fort som möjligt.

JOHN LAPIDUS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev