Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Glädjande att sjukskrivning är en del i den medicinska behandlingen”

Publicerad: 31 mars 2020, 10:57

Michael Boman, nationell samverkansansvarig, Försäkringskassan.

Foto: Per Groth

Tidiga och aktiva insatser är nyckeln för att komma tillbaka från sjukskrivning, skriver Michael Boman på Försäkringskassan i en replik.


I nr 10/20 av Dagens Medicin skriver Lars Jacobsson om sjukskrivningsprocessen och Försäkringskassan. Han för fram en rad synpunkter – varav flera riktar sig till politiken som sätter ramarna för Försäkringskassans arbete – men jag önskar nedan bemöta det som har med Försäkringskassan att göra.

Försäkringskassans utgångspunkt – och uppdrag – är att utreda och besluta om rätten till ersättning samt behov av rehabiliterande insatser. Det är en bedömning där den enskildes rätt till ersättning prövas mot den lagstiftning som bestämts av våra folkvalda politiker. Försäkringskassan gör aldrig någon medicinsk bedömning – den görs av behandlande läkare och tas emot av Försäkringskassan i form av ett läkarintyg. Läkarintyget ska innehålla de uppgifter som Försäkringskassan behöver för att kunna göra bra utredningar och fatta träffsäkra beslut. Ibland behövs kompletteringar, men för 9 av 10 läkarintyg har Försäkringskassan inga krav på komplettering.

Lagstiftningen slår fast att rätten till ersättning ska prövas mot olika delar av arbetsmarknaden beroende på hur länge man varit sjuk. Först prövas om man kan utföra det jobb man hade när sjukskrivningen påbörjades, efter 90 dagar prövas om man kan utföra något annat arbete hos sin arbetsgivare. Efter sex månader prövas om man kan utföra något arbete överhuvudtaget. Det är den prövning som Försäkringskassan har att göra – och i denna prövning är läkarintyget ett av flera underlag.

Lars Jacobsson menar att det viktigaste för patienten och läkaren är möjligheten att återkomma till hälsa och arbete. Det är ett mål som delas av Försäkringskassan. Eftersom möjligheten att återkomma till hälsa och arbete i högsta grad har att göra med förutsättningarna på arbetsplatsen är det också en anledning till att inte läkarintyget som sådant kan stå för sig självt. Försäkringskassan behöver även uppgifter från arbetsgivaren och givetvis behövs ofta också insatser från arbetsgivaren. Och ja, läkarintygen behöver ibland innehålla bättre beskrivningar av vilka arbetsuppgifter som patienten inte kan utföra.

Tidiga och aktiva insatser är nyckeln för att komma tillbaka från sjukskrivning. De bästa resultaten uppnås när alla aktörer i sjukskrivningsprocessen – arbetsgivare, hälso- och sjukvården, Försäkringskassan och individen själv – arbetar tillsammans.

MICHAEL BOMAN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev