Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Glöm inte barnen med typ 1-diabetes

Publicerad: 2 juni 2009, 13:03

En väsentlig pusselbit saknas, skriver Eva Solberg apropå förslaget till nya nationella riktlinjer för diabetesvården.


Nyligen presenterade Socialstyrelsen nya nationella riktlinjer för diabetesvården. De är ännu preliminära och möten ska ordnas ute i landsting och regioner för att diskutera förslagen och dess konsekvenser.

Jag tycker att detta är ett utmärkt initiativ. För även om de nya nationella riktlinjerna på det stora hela är en gedigen och välbehövlig genomlysning, så finns områden som kan förbättras och utvecklas ytterligare.

En väsentlig pusselbit saknas dock – diabetikerbarnen med typ 1-diabetes. Jag hoppas att Socialstyrelsens regionala seminarium kan bidra till att den saknade pusselbiten om diabetikerbarnen hittas. För den behövs. Det har visat sig att genomförandet av tidiga och kontinuerliga insatser för diabetikerbarnen är centralt för att undvika svåra komplikationer senare i livet.

Det handlar exempelvis om problem som kan uppstå med ögon och fötter. Tidiga och kontinuerliga insatser ökar avsevärt livskvaliteten för barnen, men underlättar även vardagen för föräldrar och anhöriga.

Det minskade lidande som tidiga och kontinuerliga insatser ger leder även till lägre samhällsekonomiska kostnader, exempelvis i form av minskat produktionsbortfall.

Socialstyrelsen är emellertid inte ensam om ansvaret för en förbättrad barndiabetesvård. En ökad samordning av de åtgärder som kommuner och landsting utför skulle betyda mycket. Nu är ansvaret splittrat mellan landsting/vården och kommunen/skolan och barn och föräldrar tvingas söka egna vägar för att hitta bästa möjliga vård. Det är olyckligt. Jag tror inte att den bristande samordningen beror på att politikerna inte känner till problemet eller att de vill undanhålla en god vård.

Problemet är komplext och omfattar en kraftsamling av både ekonomiska och organisatoriska resurser från flera håll. Problem är dock till för att lösas. Jag bidrar gärna med mina erfarenheter och idéer.

Eva Solberg

Eva Solberg
är ordförande i Barndiabetes­fonden i Stockholm.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev