Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”God cancervård måste kunna erbjudas även i semestertider”

Publicerad: 4 oktober 2017, 05:00

Mef Nilbert, Roger Henriksson, Beatrice Melin, Filippa Nyberg, Srinivas Uppugunduri och Thomas Björk-Eriksson är chefer för landets sex Regionala cancer­centrum.

Foto: Umeå Universitet (Beatrice Melin)

Cancerpatienter som opereras under semesterperioder har sämre chans att överleva. Hur tryggar vi tillgång till kirurgisk kompetens och patientsäkerhet? frågar chefer för landets Regionala cancercentrum.


Ingen vill bli sjuk på sommaren, men cancer tar inte semester. I en ny undersökning visar Jesper Lagergren och hans medarbetare att chansen att överleva cancer är sämre för patienter som opereras under sommarens och vinterns semesterperioder. Resultaten väcker frågor om hur tillgång till kirurgisk kompetens och patientsäkerhet tryggas under semester­perioderna.

Väntetider är ett omfattande problem i svensk hälso- och sjukvård. Väntetidsgarantin lovar behandling inom 90 dagar. En tredjedel av patienterna väntar längre och under sommaren förlängs kön. I dag väntar 120 000 individer på någon form av operation. Bakom varje siffra finns en drabbad individ. I cancervården visar registerdata att färre patienter opereras under semesterperioderna. De standar­diserade vårdförloppen som nu införs i cancervården syftar till att säkra behandling i tid, men tydliggör också att kapacitetsbrist finns.

Kompe­tens­försörjning är en huvudfråga för framtidens hälso- och sjukvård.

Lagergren och medarbetare har studerat överlevnaden hos nästan 290 000 personer som opererats för cancer i Sverige under åren 1997 till 2014. Patienter med bröstcancer och cancer i lever, gallvägar och bukspottkörtel som opererats under semester­perioderna, hade en sämre överlevnad än de som opererades vid andra tidpunkter under året. Också för undergrupper av patienter med tjock- och ändtarmscancer, huvud-halscancer, njurcancer, urinvägscancer och sköldkörtelcancer var överlevnaden sämre efter operation under semesterperioderna. Orsakerna behöver undersökas vidare.

Långa väntetider till operation och mindre erfaren personal är möjliga förklaringar. En minskad andel screeningupptäckta cancrar eller nedprioritering av avancerade cancrar är mindre sannolika förklaringar eftersom analyserna korrigerades för tumörstadium.

Sverige har längre och mer sammanhållna semester­perioder än de flesta andra länder. Semester­lagen ger rätt till fem veckors semester med möjlighet till fyra sammanhängande veckor under sommaren. Hälso- och sjukvården pusslar med personalens semesterönskemål, rekryterar sommarvikarier och överför kompetenser mellan olika medarbetare. Vid sjukhusen hanteras bemanningsbristerna som ett undantagstillstånd där stabsfunktioner tillsätts för att säkra patientflöden. Risken att sakna nyckel­kompetenser är överhängande. Vi hör om ansträngda situationer med begränsad operationskapacitet och vårdplatsbrist.

Kompetensförsörjning är en huvudfråga för framtidens hälso- och sjukvård. RCC i samverkan anser att kraftsamling och samarbete krävs för en patientsäker och jämlik vård. Landsting och regioner kan behöva söka nya modeller och samarbeten. Patientnära vårdadministratörer kan bidra till klinisk verksamhet. Operationer kan erbjudas utanför det egna landstinget. Ett exempel på samverkan i behandlingsansvar är de nationella vårdenheter för högspecialiserad cancervård som landstingen gemensamt beslutat om. Dessa vårdenheter har tillsammans ett ansvar för att erbjuda avancerad cancerbehandling alla dagar, året runt.

MEF NILBERT, ROGER HENRIKSSON, BEATRICE MELIN, FILIPPA NYBERG, SRINIVAS UPPUGUNDURI OCH THOMAS BJÖRK-ERIKSSON.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev