Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

God inkontinensvård skulle förbättra livet för många äldre

Publicerad: 23 mars 2012, 13:44

Kvaliteten på vår äldreomsorg är sedan en tid tillbaka ett av diskussionsämnena i media.


Som så ofta när det rapporteras om missförhållanden är det fokus på inkontinensvård, det vill säga omvårdnad av blås- och tarmproblem. Det är inte så konstigt, för något av det mest förnedrande som finns är att behöva ligga i sin egen avföring. Men trots att bristande inkontinensvård dyker upp i nästan alla mediala skandaler som handlar om äldreomsorg, röner denna del av vården annars inte något större intresse.

Kunskapen om och intresset för inkontinens är tyvärr lågt bland många beslutsfattare inom vården och många gånger också bland vårdpersonalen. Man kan fråga sig varför det är så; när inkontinens är något som till stor del påverkar hela vårdsituationen på ett äldreboende. Hur blåsan och tarmen fungerar är i allra högsta grad förknippat med välbefinnandet, som till exempel matlust, sömn, koncentration, inlärning, iakttagelseförmåga, det vill säga förmåga att vara i nuet.

Att ta hand om sin blåsa och tarm är också något som alla människor vill klara av själva så länge som möjligt. Är ämnet fortfarande så skamfullt och genant att det leder till ointresse som i sin tur riskerar att stå i vägen för kvalitetsförbättringar? Efter att ha varit verksamma inom området under många år kan vi inte låta bli att undra. Alltför många gånger när vi försöker lyfta frågan till en högre nivå stöter vi på patrull – i form av bristande intresse för att prioritera inkontinensvård.

Majoriteten av vårdtagarna på våra äldreboenden har problem med kontinens i olika omfattning och detta har stor inverkan på deras livskvalitet. Inkontinensvård upptar dessutom en stor del av personalens tid och det är också ett område som engagerar anhöriga. Men även om inkontinens är vanligt hos äldre, är inte sjukdomen en naturlig del av åldrandet eller något man bara ska acceptera. Det finns många sätt att förebygga och behandla blås- och tarmproblem. Det viktigaste momentet är individuell utredning för att komma fram till rätt åtgärder.

Ett viktigt steg är att Socialstyrelsen, efter förslag från nätverket Nikola, nu beslutat att pröva om förebyggande åtgärder och behandling av inkontinens kan ingå som en av indikatorerna som används när de utvärderar äldreboenden i sin Äldreguide – ett verktyg för att jämföra och redovisa hur bra äldrevården är i olika kommuner och på olika äldreboenden. Området är så centralt, att kvaliteten på inkontinensvården många gånger kan utgöra skillnaden mellan ett bra och ett mindre bra äldreboende.

Vi är övertygade om att det är synnerligen intressant för äldre och deras anhöriga att se hur olika äldre­boenden behandlar vårdtagare med blås- och tarmproblem. Genom att inkludera inkontinens som en av indikatorerna i Äldreguiden hamnar området dessutom mer i fokus, eftersom guiden också är ett hjälpmedel för personal, ledning och beslutsfattare att förbättra vården och omsorgen om äldre.

Men det behövs fler åtgärder för att området ska uppmärksammas och därmed förbättras:

■  Kvalitetssäkrad behandling av inkontinens ska finnas med på kravlistan vid upphandling av äldre­boenden. Detta säkerställer att behandlingen prioriteras, kontrolleras och utvärderas.

■  Behandling av inkontinens ska ske utifrån dokumenterade riktlinjer och vårdprogram.

■  Alla vårdenheter ska ha en ansvarig inkontinenssköterska med adekvat utbildning inom området.

■  All vårdpersonal på äldreboenden ska garanteras löpande utbildning om inkontinensvård.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev