Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Gör diagnostiken likvärdig i hela Sverige”

Skillnaderna ökar och små regioner får det svårare. Visbys labbutrustning är så föråldrad att personalen måste lägga timmar på att leta reservdelar, skriver Per Klingbjer, Naturvetarna.

Publicerad: 9 september 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Per Klingbjer, förbundsdirektör för fackförbundet Naturvetarna.

Foto: Tobias Ohls


Ämnen i artikeln:

Region Gotland

Det fanns en stark samstämmig kritik mot hur provtagningen fungerade i Sverige under pandemin. Nu när pandemin har klingat av har frågan blivit ointressant att driva från politiskt håll. En kortsiktighet som kommer att hämma utvecklingen av vården i Sverige.

Trots att bostadsort inte ska avgöra tillgången till diagnostik så saknas skarpa politiska förslag för att utjämna regionala skillnader. Det visar svaren på en valenkät som fackförbundet Naturvetarna genomfört. Under sommaren skickades ett frågeunderlag till samtliga riksdagspartier, för att ta reda på hur de vill förbättra möjligheterna till en likvärdig diagnostik i hela landet. Sex av åtta svarade på våra frågor. Det är anmärkningsvärt i sig – trots upprepade påminnelser fick vi inte svar från vare sig Moderaterna eller Vänsterpartiet.

Läs mer: Vårdfrågorna upplevs bortglömda i valet  

Det partiet som sitter i regeringsställning, Socialdemokraterna, svarar att det är ett regionalt ansvar att se till att vi har en likvärdig vård i Sverige. Det tyder på en bristande probleminsikt. För att öka tillgången till diagnostik krävs nationell samordning. Enskilda regioner kan inte ta ansvar för att helheten fungerar på nationell nivå. 

Vid det här laget är det uppenbart att enbart samverkan inte kan säkerställa en likvärdig vård i hela Sverige. Coronakommissionen slog fast att det behövs ökad nationell samordning och färre regioner. Under pandemin hanterade regeringen samordningen via Sverige Kommuner och Regioner, SKR. Liksom Coronakommissionen är Naturvetarna starkt kritiska till att det blev nödvändigt att överlåta ett så centralt uppdrag till en arbetsgivar- och intresseorganisation som medborgarna saknar insyn i.

Provtagningen är det tydligaste exemplet på regionala skillnader. I en undersökning som Naturvetarna genomfört framkommer exempelvis att risken att gå runt med cancer som inte diagnosticerats är 23 gånger större i den region som klarat att upprätthålla diagnostiken under pandemin sämst, jämfört med den som klarat det allra bäst.

I stället för en alltmer jämlik diagnostik ser vi ökade skillnader, där små regioner får allt svårare att hänga med i utvecklingen. Ett tydligt exempel är Region Gotland, där Visby lasaretts labbutrustning är så föråldrad att personalen lägger många timmar på att hitta reservdelar. Arbetet med att hitta en lösning går långsamt. Vissa analyser sker i dag i Stockholm och under pandemin blev det uppenbart hur sårbar en verksamhet som är beroende av flyg för transport av prover är. Någon nationell infrastruktur att luta sig mot för små regioner finns inte. Samtidigt sker stora investeringar och snabb utveckling av diagnostiken i större regioner.

Naturvetarna ser de stora skillnader som finns när det gäller möjligheterna att få snabb diagnostik som ett tydligt tecken på att många regioner saknar förmågan att attrahera rätt och tillräcklig kompetens. I kombination med en alltför svag löneutveckling, underbemanning och många övertidstimmar leder detta till ohållbara arbetsvillkor. 

Det behövs en heltäckande uppföljning av kompetensbehoven inom diagnostiken. Tydliga karriärvägar och möjlighet att forska för specialister skulle öka intresset för att arbeta med diagnostik, stimulera till utveckling i arbetslivet och få fler erfarna medarbetare att stanna kvar i vården. 

Så här vill Naturvetarna åtgärda bristerna:

1. Gör diagnostiken likvärdig i hela Sverige

2. Följ upp kompetensbehoven

3. Förbättra utvecklingsmöjligheterna

4. Stärk klinisk forskning

Per Klingbjer, förbundsdirektör Naturvetarna

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Region Gotland

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev