Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Gör läkemedelsgenomgångar till en rättighet”

Publicerad: 7 april 2016, 05:00

Robert Svanström och Faraidoun Moradi.

Läkemedelsgenomgångar borde vara en patienträttighetsfråga, tycker apotekarna Robert Svanström och Faraidoun Moradi.


Ämnen i artikeln:

Sveriges Apoteksförening

Behovet av att se över människors läkemedelsanvändning och ge patienter adekvat stöd för att förbättra läkemedelsbehandlingen är stort. Läkemedelsbiverk­ningar och skadliga interaktioner är en realitet för många och en utmaning som under senare år börjat tas på allt större allvar.

Socialstyrelsen rekommenderar att patienter som är 75 år eller äldre och även patienter med läkemedelsrelaterade problem ska erbjudas läkemedelsgenomgång.

Under senare år har den statliga satsningen börjat vända trenden i en positiv riktning i läke­medels­använd­ning hos äldre. Hos personer över 75 år har uthämtning av recept på olämpligt läkemedel och användning av antipsykotiska mediciner minskat med cirka 40 procent.

SKL:s sammanställning 2009 visar att de som är 75 år och äldre utgör 9 procent av Sveriges befolkning, men konsumerar mer än 25 procent av alla läkemedel. De som är 60 år och äldre utgör 25 procent av befolkningen och står för 60 procent av recepten. Kontentan är att antalet äldre ökar snabbt, och de allra äldsta ökar mest.

Nya och effektiva läkemedel och generika innebär att allt fler individer, framför allt äldre, använder flera läkemedel samtidigt under allt längre perioder. Detta har lett till ökande felmedicineringar, cirka 200 000 patienter felmedicineras årligen med anledning av generiska utbyten.

I Västra Götalandsregionen utfördes 2015 för­djupad läkemedelsgenomgång på cirka 48 procent av patienter över 75 år som besökt primärvården. Den ekonomiska ersättningen till vården har varit ett starkt incitament i detta arbete. Data på hur många läkemedelsgenomgångar som är utförda på patienter som är yngre än 75 år saknas.

För en effektivare läkemedelsanvändning bör man intervenera vid läkemedelsrelaterade problem ännu tidigare än 75 år. Brist på resurser, bland annat läkare, och ekonomisk ersättning kan vara några faktorer. Därför behöver läkare avlastas av farmaceuter. Dessa är vårdens mest tillgängliga hälso- och sjukvårdsresurs, men i dag används de inte på ett strukturerat och effektivt sätt som stöd och komplement till primärvården i arbetet med läke­medels­genom­gångar.

Mot den här bakgrunden är det uppenbart att det finns förbättringspotential att ta nästa steg och förbättra läkemedelsanvändningen med hjälp av koordinerade insatser från flera olika aktörer. Här behövs ett nytt sätt att tänka och ta vara på resurser och kompetensen hos farmaceuterna så att fler patienter med läkemedelsrelaterade problem får en läkemedelsgenomgång.

Området präglas tyvärr av stuprörsbeteende och en brist på initiativ och politisk vilja. Frågorna tenderar också ofta att bli en revirfråga mellan förskrivare och farmaceuter. Fokus måste vara på patienten och att denna ska få en så bra läkemedelsbehandling och -användning som möjligt.

Följande åtgärder bör prövas för att nå ett bättre resultat:

1. En tydlig ekonomisk ersättning till den aktör som utför läkemedelsgenomgångar till patienter med polyfarmaci oavsett biologisk ålder.

2. Gör läkemedelsgenomgångar till en patienträttighetsfråga och ge både patient och apoteksfarmaceuter möjlighet att ta initiativ till en genomgång.

3. Upprätta ett tydligt ramverk för primärvården och apotek för en säkrare och effektivare läke­medels­använd­ning, inte minst läkemedelsgenomgångar.

Det är oerhört viktigt att frågan prioriteras och att politiker och vårdaktörer börjar samverka med apoteken för att nå en bättre läkemedelsanvändning.

Robert Svanström, leg apotekare, chefsfarmaceut Sveriges apoteksförening.
Faraidoun Moradi, leg apotekare, ST-läkare vid Närhälsan Älvängen i Göteborg.

ROBERT SVANSTRÖM, FARAIDOUN MORADI

Ämnen i artikeln:

Sveriges Apoteksförening

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev