Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Gör plats för forskning om omvårdnad

Publicerad: 9 februari 2011, 13:47

Omvårdnadsforskningen nämns inte med ett ord av regeringens forskningsberedning, skriver svensk sjuksköterskeförenings ordförande professor Aina Willman tillsammans med flera skribenter.


Rapporten Forskning formar framtiden, en rapport och beredning som underlag för nästa forskningspolitiska proposition år 2012, innehåller 20 punkter som i princip alla har en sak gemensamt – mer resurser ska riktas till färre forskare och näringslivet.

Särskilt mindre företag ses som nya viktiga finansieringskällor. I dag finansieras stora forskningsprojekt av ett 20-tal större företag och det bedöms som sårbart. Frågan ställs om vad som händer med forskningen om ett sådant företag går i konkurs. Rapporten, från regeringens forskningsberedning, pekar därför på vikten av ett intensifierat samarbete mellan forskning och mindre företag.

Svensk sjuksköterskeförening instämmer i att forskning är av central betydelse för ett samhälle i utveckling. En viktig fråga är dock vilken samhällelig utveckling som avses. Är det enbart den del av samhället som utvecklas med hjälp av naturvetenskaplig och teknisk forskning och som på sikt leder till produktutveckling som är angelägen för beredningen?

Vi vill starkt betona att forskning för framtiden även måste inkludera områden som har svårt att attrahera anslagsgivare inom näringslivet. Hittills har intresset för forskning inom vård- och omsorgsområdet varit ytterst sparsamt från företagen.

Beredningens rapport är fragmentarisk eftersom den inte alls nämner forskning inom vård- och omsorgsområdet, en viktig forskning för välfärden i det svenska samhället, dess utveckling och som förebild internationellt.

En forskning som är relevant för samhällets alla områden är viktig ur ett vidare samhälleligt perspektiv. Det handlar inte enbart om världsledande forskare och ensidiga satsningar på yngre forskare som antas vara särskilt begåvade. Den kommande beredningen måste skapa förutsättningar för forskning som genomsyrar alla delar i samhället.

Svensk sjuksköterskeförening efterfrågar forskarkompetens i vårdforskning inom forsknings­beredningen med uppgift att bevaka frågor om befolkningens hälsa som en viktig förutsättning för samhällelig utveckling.

Omvårdnadsforskningen har bidragit med, och kommer att fortsätta bidra med, forskning som undersöker hälsofrämjande faktorer och förutsättningar för välbefinnande i livets olika skeenden. Rapporten nämner inte med ett ord hur satsningen på samhällsrelevant forskning inom områden som omvårdnad och folkhälsa ska stödjas.

Forskningsberedningens rapport understryker nyttan av forskning för näringslivet. Svensk sjuksköterskeförening saknar beredningens betoning på att tvärvetenskaplig forskning är viktigt för att förstå samtiden och ha beredskap för att möta framtiden. Vårdforskningens komplexa frågeställningar utgör grund för tvär­vetenskaplig forskning.

Gerd Ahlström
 professor, chef för Vårdalinstitutet

Karin Josefsson
 vetenskaplig sekreterare i Svensk sjuksköterskeförening

Janeth Leksell
universitetslektor vid Högskolan Dalarna,

Maria Nyström
professor vid Högskolan i Borås

Aina Willman
professor, Blekinge tekniska högskola, ordförande för Svensk sjuksköterskeförening.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev