Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Gränsen för besparingar inom den svenska cancersjukvården är nådd

Publicerad: 24 februari 2009, 15:34

Att sjukhusledningar hävdar att stora neddragningar inte påverkar vårdkvaliteten är absurt och politikers tal om interna problem är naivt, skriver Lena Sharp med flera.


Dagens cancervård är i stän­dig ut­veckling. Det kommer nya behand­lingsmetoder, nya – dyra men  effektiva – läkemedel och tekniken utvecklas. Cancerpatienterna kräver mer resurser och eftervård relaterad till svåra biverkningar och komplikationer. Cancervården i dag är mycket mer komplex än vad den var förr, vilket ställer högre krav på de sjuksköterskor som vårdar patienterna. Det är viktigt att de har möjlighet att hålla sig uppdaterade angående ny forskning och ny evidens inom området.

Cancervården runt om i Sverige behöver fler specialistsjuksköterskor med inriktning mot onkologisk vård. Dessvärre har fler och fler sjukhus i landet tagit bort lönetillägget som följer efter en specialistutbildning. Nyutexaminerade specialistsjuksköterskor tvingas återgå till sitt arbete med samma lön som de hade innan, trots ökad kompetens och ökat ansvar. Resultatet blir att sjuksköterskor väljer att avstå från att läsa in specialistutbildningen då det inte lönar sig. Det var länge sedan sjuksköterskeyrket var ett kall.

Cancerpatienter bör kunna förvänta sig att vårdas av sjuksköterskor som är specialiserade inom onkologisk vård i samma utsträckning som de behandlas av läkare specialiserade inom onkologi. Det skulle knappast accepteras att läkare inte fick deras (avsevärt mycket större) lönetillägg efter genomförd specialistutbildning, eller?

Dagens ekonomiska nedskärningar slår hårt mot cancervården, framför allt mot patienter och personal. Men gränsen är nådd – det går inte att be­driva högkvalitativ cancervård till lågpris!

Sanningen är att det inte går att spara på cancerpatienternas bekostnad. Ingen, förhoppningsvis inte heller någon sjukhusdirektör eller politiker, skulle kunna säga till en cancerpatient att ”tyvärr är pengarna slut du får inget mer morfin i dag och tyvärr kan vi inte heller ge strålbehandling i smärtstillande syfte för det kostar för mycket”.

Ska cancerpatienterna få nöja sig med en eller två linjers cytostatikabehandling trots att det finns fler som skulle kunna förlänga deras liv? Ska palliativa cancerpatienter vårdas och kanske dö på flerbäddsrum för att det är sådan platsbrist då avdelningar stängts ner?

Att flera sjukhusledningar nu hävdar att stora neddragningar i cancervården inte kommer att påverka vårdkvaliteten är absurt. Att politikerna dessutom säger att detta är interna problem på respektive sjukhus som de inte har något ansvar för är naivt.

Nedskärning av personal inom cancervården leder till sämre vårdkvalitet för patienterna. Det kommer med nedskärningarna inte finnas några marginaler och inget tillfälle till utveckling eller förbättring av vården. Resultatet kommer att bli få specialistsjuksköterskor och en kompetensflykt från cancervården för att ingen orkar. Patientsäkerheten äventyras och kommer att försämras. Vill våra politiker att dagens besparingar i sjukvården ska genomföras kan vi tyvärr inte erbjuda eller garantera patienterna en god kvalitet i vården.

Är vi människor inte värda mer när vi blir sjuka?! Vart har den svenska välfärden tagit vägen, och har hälso- och sjukvårdslagen lagts ner i byrålådan? Vem tar helhetsansvaret för nedrustningen av den svenska cancervården?

Lena Sharp
Per Fessé
Anna Sandgren
Marie-Louise Möllerberg
Elisabeth Myrvold Rooth
Sara Elehed
Tina Bondesson
Cecilia Lindh
Anna Axelsson

Lena Sharp
är ordförande i Sjuksköterskor i cancervård.

Per Fessé, Anna Sandgren, Marie-Louise Möllerberg, Elisabeth Myrvold Rooth, Sara Elehed, Tina Bondesson, Cecilia Lindh och Anna Axelsson
sitter alla i styrelsen för Sjuksköterskor i cancervård.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev