söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Granska demensregistret”

Publicerad: 10 april 2013, 05:30

Förhoppningsvis skulle en ingående granskning av demensregistret kunna mana till eftertanke och minska kraven på framtida datainsamlingar, skriver Ann-Mari Tenbrink.


Nyheterna rapporterade för några veckor sedan att dementa personer skulle registreras och att Datainspektionen funnit detta strida mot gällande lagstiftning i vissa fall.

Det är bra att frågor angående register och den tid det tar från läkare och sjuksköterskor tas upp. Nu var det inte tidstjuveriet som det rapporterades om utan det rättsligt felaktiga att registrera en person som inte förstår innebörden av detta.

För ett år sedan mejlade en person som arbetade med demensregistret i Stockholm oss som svarade för läkarinsatser på särskilda boenden om att vi skulle registrera våra dementa personer i Svedem.

Jag var tveksam och kunde inte förstå hur tiden skulle räcka till. Efter ett samtal med en kunnig SKL-jurist kunde jag neka till att medverka i denna aktivitet eftersom endast förmyndare eller god man har rätt att fatta beslut om personen ifråga ska registreras.

Nu ett år senare när frågan tas upp tycker jag det det vore utomordentligt bra om någon kunde gräva lite djupare kring registreringen.

Hur har beslutsprocessen varit som lett fram till detta demensregister?

Vem är ansvarig för att rättsläget beaktas? Vilka ekonomiska incitament gäller för registrerandet?

Vilken nytta har man haft av registret?

Syftet med registret har naturligtvis varit vällovligt – att förbättra tillvaron för dementa personer. Men man kan inte bortse ifrån att det viktigaste för dementa och multisjuka är att sjukvårds- och omsorgspersonal får den tid som krävs för att göra ett gott arbete. Där är vi inte i dag.

Att tvingas lägga tid på rapporter och datainsamlande för att tillfredsställa sjukvårdsadministratörer och politiker känns inte angeläget.

Förhoppningsvis skulle en ingående granskning av den beslutsprocess som ledde fram till detta demensregister kunna mana till eftertanke och minska kraven på framtida datainsamlingar.

Ge i stället oss läkare och sjuksköterskor mer tid för sina patienter!

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev