Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Gynekologisk cellprovskontroll är barnmorskans kompetensområde”

Publicerad: 10 december 2015, 06:00

Marie Oscarsson, docent vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap på Linnéuniversitetet, och Anna Palmstierna, utvecklingsbarnmorska, Regionalt cancercentrum syd.

Den gynekologiska undersökningen ställer krav på att undersökaren är ödmjuk, kompetent och kan skapa en förtroendefull relation med kvinnan, skriver två debattörer.


Under de senaste åren har bristen på barnmorskor blivit påtaglig. Den akuta bristen har flera orsaker: pensions­avgångar, att antalet för­lossningar ökar samt att barn­morskor fått utökade arbets­uppgifter.

I många landsting har situationen blivit ohållbar och olika prioriteringar har genomförts. En temporär lösning har genomförts vid en klinik där under­sköterskor delegerats att ta gynekologiskt cellprov vilket väckt intresse vid andra kliniker.

Denna utveckling anser vi är olycklig då den gynekologiska cellprovskontrollen är en mycket speciell situation där kvinnorna exponerar sina mest intima delar. Detta kräver att undersökaren har utbildning och kunskap om den gynekologiska undersökningssituationen samt förmåga att reagera vid avvikande status, för vidare remiss till gynekolog.

I Sverige är det barnmorskor som tar cellprovet inom screeningprogrammet. De har alla utbildning i att genomföra gynekologisk undersökning och att ta cellprov.

Alla ­kvinnor har rätt till en jämlik ­screening på samma villkor.

Gynekologisk cellprovskontroll är en speculumundersökning med en provtagning och inte en fullständig gynekologisk undersökning, men en liknande situation utspelas. Många kvinnor har en positiv inställning till gynekologiska undersökningar men när de ska beskriva själva undersökningen görs det i negativa ordalag.

I den gynekologiska undersökningssituationen kommer kvinnans mest intima delar av sin kropp att observeras och undersökas. Många kvinnor är oroliga inför sin undersökning. De känner sig utlämnade, är rädda för smärta eller att undersökaren ska hitta något onormalt.

I en större nordisk studie uppgav 17 procent av de svenska kvinnorna att de varit utsatta för sexuella övergrepp. I en undersökningssituation kan dessa kvinnor drabbas av flashback.

Den gynekologiska undersökningen ställer därmed stora krav på undersökaren som måste vara ödmjuk, kompetent och kunna skapa en förtroendefull relation med kvinnan.

Den gynekologiska cellprovskontrollen består inte bara av att ta ett cellprov. Det är också ett möte med kvinnor i alla åldrar. Kvinnorna har ofta många frågor och barnmorskan ger under kort tid råd­givning om alltifrån sexualitet till klimakteriet och livsstilsfrågor. Barnmorskan träffar kvinnor som genomgått hysterectomi, är virgo eller har funktionsnedsättningar och måste ta ställning till behovet av cellprov.

För en del kvinnor är det första gången hon är med om en gynekologisk undersökning. Därför är det viktigt att undersökningen genomförs på bästa sätt eftersom upplevelsen från den första påverkar kommande undersökningar.

Alla kvinnor har rätt till en jämlik screening på samma villkor. När resurserna är begränsade, så måste de mest angelägna uppgifterna utföras och annat få stå tillbaka. När vi nu står inför stora utmaningar måste vi diskutera vilka prioriteringar som är rimliga och på vilka grunder samt redovisa dem öppet så att alla kan ta del av dem och påverka besluten.

MARIE OSCARSSON OCH ANNA PALMSTIERNA

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev