Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Hägglund har en utmärkt chans att satsa på fysioterapi”

Publicerad: 12 september 2013, 10:13

Tyvärr erbjuds äldre oftare enbart läkemedel i stället för tillräcklig fysioterapi, skriver bland annat Stefan Jutterdal, ordförande i Legitimerade sjukgymnasters riksförbund.


Fysisk aktivitet och fysioterapi, sjukgymnastik, har bevisligen mycket bra effekt för folkhälsan i stort och vid behandling av många sjukdomar. Det finns både känd kunskap och forskning som belägger det. För en rad sjukdomar är fysisk träning den bästa medicinen. Det gäller till exempel artros, hjärt-kärlsjukdomar och KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, där fysisk aktivitet är ett nödvändigt komplement till läkemedel.

För äldre finns stark evidens att träning har en positiv effekt på muskelstyrka och för möjligheterna att kunna förflytta sig. Tyvärr erbjuds äldre oftare enbart läkemedel i stället för tillräcklig fysioterapi och fysisk aktivitet, vilket är en mycket stor risk för hälsan. I förlängningen kan det leda till en för tidig död. Social­styrelsen pekar själv ut fysisk aktivitet och fysioterapi i de nationella riktlinjerna som metoder för att förebygga sjukdomar.

Forskningen kring fysisk aktivitet har tagit fart under de senaste åren, men vi behöver mer forskning om sjukgymnastik vid KOL för att säkerställa att de metoder som används är så effektiva som möjligt. På så sätt kan vi hjälpa ännu fler personer att öka sin livskvalitet.
Det finns stora pengar att spara för samhället om patienter i högre utsträckning erbjuds förebyggande fysioterapi och träning. Lågt räknat handlar vart tionde besök hos allmänläkare om smärta och problem med rörelse och stödje­organen. Om dessa patienter besöker en sjukgymnast direkt – i stället för att ta omvägen via läkare – frigörs resurser. Ett besök hos sjukgymnast kostar mindre än hälften av ett motsvarande besök hos en allmänläkare. Sammantaget handlar det om en miljard kronor som kan frigöras.

Framgångsfaktorer vid all träning är att den bedrivs med viss kontinuitet och att det hälsofrämjande beteendet måste fortgå över tid. Det finns ett starkt stöd i forskningen för att den som får professionell vägledning av en sjukgymnast har större chans att lyckas än den som inte får det. Det beror på att sjukgymnaster är skolade att träna sjuka människor, och att göra det utifrån ett patientperspektiv som tar till vara och underlättar individens förmåga till fysisk aktivitet.

För hälso- och sjukvården som brottas med ökade kostnader borde det finnas ett incitament att bättre prioritera fysioterapi eftersom det bidrar till att minska kostnaderna och minska behovet av läkemedel för bland andra äldre.

Vi anser att vården och sam­hället måste ta till vara den kunskap som finns hos bland andra sjukgymnasterna så att fler patienter får tillgång till bästa möjliga vård. Detta borde vara något som i allra högsta grad skulle intressera socialminister Göran Hägglund (KD), eftersom det leder till en hälsoekonomisk vinst för sam­hället och ett bättre liv för många patienter.

Det behövs en nationell hälsostrategi där all kunskap som finns i dag om fysisk aktivitet och fysioterapi inom den före­byggande, behandlande och rehabiliterande vården tas till vara på ett bättre sätt.

Här har Göran Hägglund en enastående möjlighet att i kommande budget avsätta medel för ett kunskapslyft inom fysioterapi. Det skulle underlätta för både individen att ta makt över sin egen hälsa och för hälso- och sjukvården att utnyttja resurserna på ett mer optimalt sätt.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev