Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Hägglunds påståenden om vårdval förvånar

Publicerad: 3 december 2008, 09:26

Företrädare för sjuksköterskor och barnmorskor svarar socialministern.


Socialminister Göran Hägglund (kd) påstår i sin replik i Dagens Medicin nr 48/07 att vi kritiserar vårdvals­reformen därför att den  inte landat där vi önskat .

Men kritiken från hälso- och sjukvårdens personal går tvärs över professionsgränserna och sällan har en sjukvårdspolitisk fråga enat så många. Det beror sannolikt på att vi på ett tydligt sätt kan se de konsekvenserna av vårdvalsreformen i vårt arbete.

Vi har allvarliga farhågor för vilka konsekvenser en fri etableringsrätt får för primärvården och för alla patienters rätt till en god vård på lika villkor där prioriteringar görs utifrån behov. De erfarenheter som finns med fri etableringsrätt i Stockholms vårdval är oroande. Vårdcentraler och barnmorskemottagningar i socialt och ekonomiskt utsatta förorter har fått minskade resurser och tvingats säga upp sjuksköterskor och barnmorskor samtidigt som vården utökats i resursstarka områden.

Det finns uppenbara risker att ersättningssystem, som fritt utformas av varje landsting, kan leda till efterfrågestyrd vård i stället för en vård där behoven styr.

Göran Hägglund hävdar att det finns ett väl underbyggt underlag för regeringens förslag att införa ett vårdvalssystem med fri etableringsrätt, och att remissvaren i princip inte alls har kritiserat utredningens förslag på väsentliga punkter. Ett påstående som förvånar oss med tanke på att de flesta landsting tillsammans med bland andra Handikappförbunden, Saco, TCO, Vårdförbundet, PRO, RSMH, Reumatikerförbundet och Famna är kritiska antingen till fri etableringsrätt eller till att konsekvenserna av fri etableringsrätt är ofullständigt analyserade. Än fler är dessutom kritiska till brådskan att genomföra förslagen.

Redan år 2009 ska vårdval med fri etableringsrätt vara genomfört i hela Sverige. Vi ser framför oss helt nya strukturer i vården och konsekvenserna av detta är inte utredda. Detta oroar oss.

Göran Hägglund hävdar att utredning är gedigen. Men redan i regeringens direktiv anges att utredningen ska lämna förslag till hur fri etableringsrätt kan införas i primärvården. Det enda gedigna i utredningen avseende konsekvenser av etableringsfrihet finns i utredningens bilaga 2, här redogörs nyanserat för både positiva och negativa konsekvenser av fri etablering i Norge. Men utredningen har valt att ignorera denna analys.

Vi är inte överens med Göran Hägglund om att vårdvalsreformen står på stabil grund. Vi anser att kravet på att vårdinsatser ska vara evidensbaserade även ska gälla genomgripande organisatoriska förändringar.

Inger Rising
Ingela Wiklund
Ania Willman

Inger Rising
är ordförande i Distriktssköterske-föreningen.

Ingela Wiklund
är ordförande i Svenska barnmorskeförbundet.

Ania Willman
är ordförande i Svensk sjuksköterskeförening.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev