Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Håll NPM och Lean utanför sjukhusen”

Publicerad: 20 april 2015, 05:00

Ekonomiska incitament och god sjukvård är olika saker, skriver en debattör.


Teorin att ekonomiska incitament är det mest effektiva styrmedlet även i offentlig verksamhet kallas New Public Management, NPM. Toyota har en egen produktionsfilosofi: Lean produktion. NPM och Lean har entusiastiskt prövats i sjukhusvärlden, inte minst på Karolinska universitetssjukhuset.

Till julen 2014 fick medarbetarna på Karolinska en bok från Handelshögskolan som interfolierats med texter av olika chefer på Karolinska. Titeln Detta är Lean. Lösningen på effektivitetsparadoxen visar vilken anspråksfull position den ekonomiska sfären har i sjukhusadministrationen.

Och tyvärr har jag fått uppleva flera administrativa förändringar som minskat Karolinskas förmåga att klara de spontana variationerna i patienternas medicinska behov. Man kan fråga sig vilken roll NPM och Lean har haft när Karolinskas organisation blivit mindre flexibel.

■ Förmågan att variera antalet vårdplatser på avdelningarna (dragspelet) minskades av ogenom­tänkta krav på fullt utnyttjande av alla sängplatser, inklusive reservsängar.
■ Direktiv från sjukhusledningen att man inte fick riskera övertidsarbete medförde att tre­timmars­operationer inte kunde startas efter klockan 14.  
■ Bristande flexibilitet på röntgen och strålbehandling medförde en månads onödig väntan för cancer­patienterna, vilket minskade den sannolika överlevnaden med genomsnittligt cirka 5 procent.
■ Flexibilitet på mottagningen bestraffades av administrationen genom att klinikens ersättning i interndebiteringen minskades för de patienter som väntat mer än 30 minuter. Detta inträffade om en ny cancerpatient gavs en oplanerad extratid. De många rutin­patienternas bekvämlighet prioriterades högre än den nya cancerpatientens behov av snabb utredning och behandling.

Det var oetiskt. Och ineffektivt.

I boken finns bara anspråksfulla självklarheter eller irrelevant information. Sjukhusadministrationen rabblar mantra om värden och mål av den typ som organisationskonsulter sprider på ledarskapskurser. Handelshögskolan presenterar högtravande tre så kallade lagar och fyra principer:

■ Littles lag: Genom­lopps­tiden=tidsåtgången för varje patient gånger antalet patienter.
■ Lagen om flaskhalsar: Genomloppstiden förlängs av flaskhalsar, allt mer ju trängre flaskhalsen är.
■ Lagen om variationens inverkan på processer: Ju större variationer, desto längre genomloppstid.

Boken avslöjar att industrins centralstyrning absolut inte ska tillämpas i sjukhusdrift.

De fyra principer som utgör kärnan i Lean är: Teamwork, Kommunikation, Effektivt utnyttjande av resurser och Ständig förbättring.

Allt detta är ju självklarheter på ett sjukhus. Det sämsta rådet står att läsa under rubriken Principer som medel: ”Att minska variationen i hur medarbetare tänker”. Och detta rekommenderas till ett sjukhus där hela verksamheten baseras på eget tänkande och personligt ansvar!

Boken avslöjar att industrins centralstyrning absolut inte ska tillämpas i sjukhusdrift. Kräv i stället att varje enhetschef tar personligt medicinskt och etiskt ansvar för resultat, flöde och resursutnyttjande. Utvärdera sjukhusen med ”benchmarking”. De återkommande jämförelserna ska göras av en utvald expertgrupp och baseras på både kvantitativa mått och subjektiva bedömningar. Önskan att bli väl sedd i sin krets är ett starkt incitament!

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev