söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Dagens Medicin Debatt: ”Håll samtliga vårdcentraler öppna på kvällar och helger”

En reform av primärvården är nödvändig för att minska belastningen på akutsjukvården, anser Thomas Bergén som är ambulanssjuksköterska. (8 kommentarer)

Publicerad: 31 mars 2023, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Thomas Bergén, ambulanssjuksköterska.


Ämnen i artikeln:

Akutsjukvård

Akutsjukvården har i allt större utsträckning tagit över primärvårdens uppdrag, på bekostnad av tillgängligheten, och med längre väntetider för befintliga ambulanser som resultat. År 2021 var väntetiden för en ambulans på uppdrag med högsta prioritet cirka 18 minuter, enligt en kartläggning av Hjärt-Lungfonden som är baserad på statistik från SOS Alarm. Det är en ökning med 2,5 minuter sedan år 2011 och den negativa utvecklingen kan ses i 240 av de 263 kommuner som har avtal med SOS Alarm.

Även samtalen till nödnumret 112 ökar och år 2021 registrerades över fyra miljoner samtal enligt den årliga verksamhetsrapporten från SOS Alarm. Den stora ökningen stod vårdrelaterade samtal för, medan antalet ärenden som involverade polis eller räddningstjänst var väsentligen oförändrat. Av alla vårdsamtal som inkom bedömdes 22 procent vara av icke-akut karaktär, vilket är en ökning med 34 000 samtal jämfört med år 2019.

Läs mer: Sjukhusläkarnas ordförande: ”Vi har ett problem”

Den minskade tillgängligheten och de ökade väntetiderna för ambulans drabbar framför allt dem som är i allra störst behov av kvalificerad sjukvård utanför sjukhus, till exempel patienter med hjärtstopp och andra allvarliga sjukdomstillstånd, eller svårt skadade människor vid olika olyckstillbud.

För att möta den ökade mängden ärenden av icke-akut karaktär och samtidigt frigöra resurser för akuta uppdrag har ambulanssjukvården tvingats att anpassa och förnya den egna verksamheten.

Samma anpassning tycks inte ha skett hos primärvården. Patienter vittnar om långa väntetider till bokade besök, och om akuta tider som snabbt tar slut i samband med att telefonväxeln öppnar på morgonen. Många vänder sig då till sjukvårdsrådgivningen på 1177, där kötiden får samma personer att ge upp och känna frustration och desperation. Det finns förstås goda exempel på undantag, men redovisad statistik beskriver ett vårdbehov som primärvården inte klarar av att tillgodose.

SOS Alarm har som mål att besvara 112-samtal inom 8 sekunder i genomsnitt. År 2021 var den siffran 15,4 sekunder, vilket är nästan dubbelt så lång tid som larmcentralens egen målsättning. Men trots det så får alltså den som ringer tala med en operatör eller sjuksköterska inom loppet av några sekunder, även om ärendet inte är av akut karaktär.

Ambulanssjukvården har som mål att nå fram till mellan 60 och 100 procent av patienterna inom 10 till 30 minuter vid de högst prioriterade larmen, beroende på var i landet du befinner dig, enligt en rapport från Riksrevisionen.

Uppdrag med lägre prioritet saknar tidssatta mål i flertalet regioner, men där de finns så ska ambulansen nå fram till mellan 90 och 100 procent av patienterna inom 30 minuter. Således kan ett icke-akut ärende besvaras relativt omgående och ett hembesök genomföras snabbt.

Samma snabba service går förstås inte att erbjuda hos primärvården och 1177 och det vore inte heller rimligt. Men en reform är likväl nödvändig för att minska belastningen på akutsjukvården.

Förslagsvis bör tillgängligheten hos primärvården utökas genom att samtliga vårdcentraler håller öppet på kvällar och helger, när söktrycket ofta är högt på akutmottagningen. Inför även mobila enheter inom primärvården som kan göra hembesök hos patienter med icke-akuta vårdbehov men som i dag saknar alternativ till ambulans. Utöka bemanningen hos sjukvårdsrådgivningen för att hantera den ökade mängden vårdsamtal utan behov av ambulans som inkommer till SOS Alarm.

Med dessa åtgärder så finns det goda chanser att tillgodose ett ökat vårdbehov av icke-akut karaktär samtidigt som akutsjukvården avlastas och kan fokusera sina resurser på sitt huvudsakliga uppdrag. För att finansiera en sådan omfattande reform så måste skatteintäkter användas mer effektivt. Sverige hade det sjätte högsta skattetrycket av OECD-länderna år 2021. Det är 8 procentenheter över OECD-genomsnittet. Trots det höga skattetrycket är akutsjukvården överbelastad och därför måste ekonomiska anslag tillföras primärvården för att stävja den negativa utvecklingen.

Thomas Bergén, ambulanssjuksköterska

Följ debatten

1. ”Håll samtliga vårdcentraler öppna på kvällar och helger”

2. ”Vem skulle bemanna kvällsöppna vårdcentraler?”

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

2023-04-12

Det är personalbrist överallt och att läget är ansträngt inom primärvården löses inte genom att ambulans och akutsjukvård tar över ärenden som inte hör hemma där. Ambulanssjukvården blir mer och mer en slasktratt dit allt lastas som inte fungerar i den egna organisationen som exempelvis primärvård och hemsjukvård, vilket precis som beskrivs leder till längre väntetider i fall där det kan vara livsavgörande att komma till patienten i tid. Det är väl självklart att primärvården ska ta hand om sina egna patienter? Eller kan vi inom ambulanssjukvården börja tänka likadant och förvänta oss att andra gör vårt jobb - vem ska vi skicka vidare till? Jag önskar verkligen att det satsas på primärvården och hemsjukvården för alla patienters skull så de inte behöver söka akutsjukvård för åkommor som bäst löses på annat sätt. Då kan vi i förlängningen ägna ambulans- och akutsjukvård åt det som vi kan bäst.

Ambulanssjuksköterska

2023-04-03

Tyvärr håller systemet på att kollapsa jag ser personligen inte detta som en möjlighet. Alla behöver mer resurser. Nu skickar man sjuktransporter på endokarditer som har aktiv antibiotika behandling och väntar hjärt operation utan telemetri och perifer infarter. För att ens få iväg dom istället för att vänta på ambulansen. Börjar bli lite riskfullt. Förutom givet resursbehov. Fler ideer?

Thoraxkirurgen ssk J

-

2023-04-03

Debattören identifierar ett tillgänglighetsproblem i primärvården. I grunden beror det på en kombination av hög efterfrågan och en brist på allmänläkare (nu räknar länder olika, men Sveriges allmänläkartäthet är en av de lägsta i EU). Jag tvivlar på att vi löser allmänläkarbristen genom att öppettiderna också ska omfatta regelbunden kväll- och helgtjänstgöring. Något som lockar unga läkare till allmänläkaryrket är ju de regelbundna arbetstiderna. Sedan är det viktigt att inte betrakta VC som en ”avlastning” för akuten. Ja, VC-ärenden ska inte hamna på akuten - men då är ju problemet filtreringen till akuten - men man tappar poängen med att ha en snabbt arbetande och filtrerande generalist i första linjen om denne också ska syssla med mer avancerade vårdåtgärder som inte kan vänta till nästa dag eller över helgen.

Isac Riddarsparre, ST-läkare

-

2023-04-03

Det finns idag närakuter som kan ta hand om åkommor på primärvårdsnivå som inte kan vänta till dagen efter.
Hur har herrn tänkt att primärvården ska bemannas kvällar och helger? Jobbar doktor X kväll så är den ledig dagtid. 100 st doktorer och sjuksköterskor kan fortfarande bara träffa så många som hinns med på ett arbetspass, vare sig det är dag, kväll eller helg. Det dyker inte upp fler personal inom primärvården för att det är öppet på kvällen eller helgen och ingen går sysslolös som det ser ut idag kan jag lova.

Allmänmedicinaren

-

2023-04-03

De som vill jobba efter pensionsåldern, fråga dom. Jag själv skulle kunna tänka mig det. Är en fd undersköterska,Jobbat på ett sjukhus i Stockholm.

Elisabeth morley. Hofors.

-

2023-04-03

Thomas, du är välkommen att utbilda dig till distriktssköterska och hjälpa till i sådana fall. Trolla gärna fram fler distriktsläkare också: vår VC har 1(!) distriktsläkare på ca 6000 patienter, en annan inom samma region 1(!) distriktsläkare på 11000 patienter. Utbilda dig gärna om vidden av primärvårdens uppdrag, och kom sedan och tala om hur vi kan gå ännu längre på knäna.

Dr KatT

-

2023-03-31

Jag har själv suttit i telefonrådgivning allt för många gånger och börjat dagen med att det inte finns ens en läkartid tillgänglig att boka in för patienter som ringer samma dag pga underbemannade vårdcentraler. Det finns jourcentral öppet kväll och helg. Problemet är att det inte finns tillräckligt med läkartider dagtid.

Elin

-

2023-03-31

Härligt! Då är du alltså redo för att Sveriges primärvård stänger ned för gott. Det är en direkt kränkning gentemot oss som redan arbetar "gratis", hoppar över luncher och trycker in extra patienter på dagtid att kräva att vi ska ha förmåga att få till tillräckligt med personal för kvälls- och helgjobb. Det är omöjligt, det saknas resurser i manskap och det är bara att glömma att det finns pengar till det.

Jakob

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dagens Medicin Debatt

debatt@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Akutsjukvård

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev