Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Har Sverige råd att tappa 200 allmänläkare?

Publicerad: 10 februari 2009, 15:56

Många taxeläkare lägger hellre ned än ingår i vårdvalssystem, skriver Elisabeth Zetterström.


Senast 2010 ska vårdvalssystem vara infört i alla landsting/regioner. Parallellt ligger ett förslag till ersättningsetablering inom lagen om läkarvårdsersättning, LOL, i riksdagen. Beslut ska tas den 12 februari.

I detta förslag framgår att allmänläkare inte omfattas av möjligheten till ersättningsetablering då den som önskar ta över en etablering blir förhindrad att göra så om vederbörande kan få rätt till offentlig ersättning för sina hälso- och sjukvårdstjänster inom ramen för ett valfrihetssystem.

Regeringens utredare Toivo Heinsoo har även fått i tilläggsuppdrag att utreda och lämna förslag till ett nytt system som reglerar förutsättningarna för privata vårdgivares rätt att med offentlig ersättning etablera sig och verka i landstingets öppna hälso- och sjukvård utanför primärvården, på sikt ska Lol upphöra.

Vad anser vi privata allmän­läkare, i dag verksamma enligt Lol,  taxan , att detta får för konsekvenser?

Spaf är allmänläkarnas förening inom Svenska privatläkarföreningen, SPLF, och har skickat en enkät till sina medlemmar för att se i vilken utsträckning de är beredda att fortsätta med sin verksamhet, men nu som  vårdvalsläkare , eller om de vill fortsätta med verksamheten med ersättning enligt Lol.
vi har vidare frågat medlemmarna om vad de avser göra om/när Lol upphör. Kommer vederbörande då att gå över till vårdvalssystem eller lägga ner sin verksamhet?

Enkäten, som låg ute på nätet under några dagar i januari, besvarades av knappt hälften av medlemmarna. Svaren var dock entydiga. Endast 10 procent av de på taxan verksamma allmänläkarna avsåg att gå över i vårdvalssystem 2010. Om man längre fram inte kan få jobba kvar på taxan, avser hela 55 procent att lägga ner sin verksamhet: 21 procent av medlemmarna kommer att välja annan tjänstgöring som allmänläkare och endast 24 procent kan i detta läge tänka sig att gå över till vårdvalssystem.

Bristen på allmänläkare är primärvårdens största problem, med eller utan vårdval. Vissa landsting genomför aktiva värvningskampanjer i andra EU-länder för att till nöds fylla basbehovet av allmänläkare. Samtidigt införs regleringar som riskerar att ytterligare försämra tillgången, då cirka 200 privata allmänläkare lägger ned sin verksamhet. Det rör sig om kompetenta läkare med stor erfarenhet och som redan i dag arbetar med god tillgänglighet och stor kontinuitet. Från ett patientperspektiv rör det sig om upp emot en halv miljon läkarbesök som inte kommer att bli av om dessa läkare försvinner.

Särskilt tråkigt är det att man i förslagen inte heller har beaktat de allmänläkare som subspecialiserat sig och driver profilerade mottagningar med inriktning på bland annat smärtbehandling och ortopedisk medicin. Dessa läkare har ringa möjlighet att ingå i ett vårdvalssystem och kommer att bli tvungna att lägga ned sina mottagningar. Vart ska deras patienter vända sig?

Vad som nu sker är ett stort resursslöseri.

Har Sverige råd att tappa alla dessa allmänläkare?

Elisabeth Zetter­ström

Elisabeth Zetter­ström
är ordförande för Spaf, Sveriges privata allmänläkares förening.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev