Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Helikoptrar gör stor nytta i vården”

Publicerad: 5 november 2015, 06:00

Ambulanshelikoptrar är visst kostnadseffektiva, skriver fyra läkare i en replik på ett tidigare inlägg.


Lars Breimer skriver i Dagens Medicin nr 40/15 om kostnads­effektivitet av ambulanshelikoptrar. I artikeln redovisas priset men inte nyttan av en amerikansk ambulanshelikopter. I ljuset av Lars Breimers artikel bör ett par aspekter förtydligas:

1 Den hälsoekonomiska termen kostnadseffektivitet utgörs av dels kostnaden men även nyttan av åtgärden. Kostnaden för en åtgärd vägs således mot den medicinska och samhällsekonomiska nyttan av åtgärden, oavsett om det rör sig om nya läkemedel, dialys eller ambulanshelikopter.

2 Avseende den medicinska nyttan har tre stora norska undersökningar visat på att 2–12 procent av uppdragen med läkarbemannad ambulanshelikopter var livräddande i förhållande till om man använt vanligt väg­ambulans­system. Avgörande faktorer var kompetens och tid. Genom läkarbemannad ambulanshelikopter åstadkoms för den svårt skadade eller sjuka patienten en snabb kvalificerad behandling på plats och under transport direkt till rätt vårdnivå, till exempel neuro­kirurgisk klinik.

3 Det finns flera internationella studier som visat att ambulanshelikoptrar är kostnadseffektiva. Den samhällsekonomiska nyttan ligger både i att fler människor överlever, men också i att resttillstånden minskas, rehabiliteringstider kortas och fler personer kan återgå till produktivt arbete. Den finska enheten för utvärdering av medicinsk metodik har gjort en studie av den finska ambulanshelikopterverksamheten. Analysen visade att läkarbemannade ambulanshelikoptrar hade en ”life-saving influence” (livsavgörande betydelse) i 6,8–8,7 procent av fallen. Kostnadseffektiviteten hos ambulanshelikoptrar var jämförbar med mammografi eller dialys.

4 När det gäller kostnads­effektivitet av svenska ambulanshelikoptrar finns den mycket omfattande och oberoende SKL-utredningen Vård på vingar. Ambulanshelikoptrar ansågs vara kostnadseffektiva och det föreslogs åtta ambulanshelikoptrar i Sverige. Sverige har i jämförelse med övriga Norden och stora delar av Europa färre antal ambulanshelikoptrar per invånare.

Relaterat material

”Ambulanshelikoptrar knappast kostnadseffektiva”

MIKAEL GELLERFORS, DAN GRYTH, ANDERS ÖSTLUND OCH JOACIM LINDE

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev