Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Helt feltänkt med en statlig vision för e-hälsa”

Publicerad: 22 juni 2016, 05:00

Foto: Thinkstock

I den mån någon ska ha ”ansvar” för e-hälsa så är det forskarna, företagen, professionerna och patienterna, skriver Björn Ekman, forskare i hälso­ekonomi vid Lunds universitets medicinska fakultet.


Ämnen i artikeln:

SKRDigital vård

Regeringen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tagit fram en ”vision” för e-hälsa. Det låter oroväckande. Att framhålla e-hälsa som något som kräver statligt visionärt handlande tyder snarare på bristandekunskap och förståelse kring vad e-hälsa är och hur införandet av digital teknik kommer att påverka hälso- och sjukvården.

Visionen sägs ersätta den nationella strategi för e-hälsa som togs fram 2010, men är i allt väsentligt en tunn och intetsägande skrift som nog mest ska tolkas som ett erkännande avatt svensk hälso- och sjukvård, det vill säga landstingen, har varit sena med att ta till sig de möjligheter som erbjuds av det som omfattas av samlingsbegreppet e-hälsa.

Enligt visionen skall Sverige vara världsledande på e-hälsa år 2025 (ja, du läste rätt…). Jag vet inte vilket land som i dag leder världsmästerskapet i e-hälsa, men det gör ingen annan heller. Det går nämligen inte att mäta på något meningsfullt sätt. Och även om någon skulle försöka sig på, så är det ett meningslöst mått då det inte är givet att de som ligger i topp är bra på e-hälsa i absolut mening, det kan lika gärna vara så att de bara är minst dåliga.

En anledning till att det inte går eller ens är lönt att försöka mäta är att utvecklingen på det här området går så snabbt att de lösningar vi ser i dag med stor sannolikhet har blivit ersatta av andra, bättre lösningar om, säg, tre till fem år. Av allt det vi till exempel kunde ta del av på den nordiska e-hälsomässan Vitalis nyligen så kommer det mesta, om inte allt, att vara borta om fem till sju år. Det är det enda vi kan vara helt säkra på när det gäller utvecklingen på det här och angränsande områden.

E-hälsa är inget enskilt, självständigt område som man ens bör ha en statlig vision kring.

E-hälsa är nämligen inget enskilt, självständigt område som man ens bör ha en statlig vision kring. Det är en av flera nu pågående förändringar som kommer att påverka hälso- och sjukvårdens framtid på sätt som vi knappt ens sett början på. Ingen kan i dag säga hur nya innovationer inom digital informationshantering (vilket det i stor utsträckning är vad e-hälsa handlar om), maskinlärande (artificiell intelligens), bio-, nano- och genteknologi och, det viktigaste av allt, kombinationer av tillämpningar inom och mellan dessa och andra områden, kommer att påverka möjligheterna och förutsättningarna för hälsovården. Till detta ska läggas de omfattande och djupgående politiska, ekonomiska, demografiska och epidemiologiska förändringar som också sker.

I kombination skapar de här förändringarna inte bara nya regler för hälso- och sjukvården; de skapar helt nya spelplaner. Förändringarna präglas i stor utsträckning av komplexa och icke-linjära processer som det inte går att visionera kring eller planera fram. I stället för att ta fram ”visioner” och efterföljande ”handlingsplaner” bör regeringen se seriöst på frågan om Sverige verkligen har en hälso- och sjukvård som är redo för det som komma skall; det har nämligen Sverige inte. Statens roll är att skaffa sig en god förståelse för hälso- och sjukvårdens förutsättningar och ta på sig den reglerande roll som den måste spela.

I den mån någon ska ha ”ansvar” för e-hälsa så är det forskarna, företagen, professionerna och patienterna som tillsammans står för kunskapen, innovationerna och tillämpningarna. När regering och SKL talar om dessa grupper som ”målgrupper” och aktörer som ska ”involveras” avslöjar detta en djup kunskapsbrist och allvarlig felsyn. Denna process går heller inte att ”kunskapsstyra” som regering, landsting och myndigheter försöker. Det är svårt, men ju förr staten och landstingen vågar släppa greppet om detta område och låter dem med kompetens och genuint intresse verka inom en väl reglerad sektor, desto fortare kommer Sverige att utveckla området e-hälsa till något som verkligen är till gagn för patienter, anhöriga och vårdgivare. Om det samtidigt betyder att Sverige vinner VM-bucklan i e-hälsa 2025, så kan väl den bli något som statsråd och myndighetschefer då kan få spegla sig i.

Patienterna är nog inte så intresserade, de har förhoppningsvis långt dessförinnan fått ta del av det som e-hälsa kan erbjuda.

BJÖRN EKMAN

Ämnen i artikeln:

SKRDigital vård

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev