Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Hög omvårdnads-kompetens ger effektivare vård”

Publicerad: 24 juli 2015, 05:55


Angående Johan Lökks inlägg om undersköterskans roll. Det handlar inte om att undersköterskor skulle vara mindre nödvändiga eller att sjuksköterskor hävdar sitt revir utan om äldres rätt till god och säker vård.

I dag är de flesta äldre som väntar på utskrivning till hemmet med stöd av hemtjänst eller till äldreboende svaga och sköra även om de anses färdigbehandlade. Rapporter gällande rehabilitering efter stroke och höftfraktur vittnar om de äldres behov och hur dessa bäst tillgodoses av det interdisciplinära teamet. I en artikel av Nordström, Length of hospital stay after hipfracture and short term risk of death after discharge: a total cohort study in Sweden visas ökad dödlighet när dessa patienter skrivs ut tidigt i vårdförloppet.

Andra studier visar att det är just de som skrivs ut tidigt till korttidsboende som löper ökad risk för död. Korttidsboende som kan jämföras med den föreslagna avdelningen där patienterna dessutom flyttas ytterligare en gång till ny avdelning och personal som de skall lära känna innan de flyttas igen. Med korta vårdtider som råder på sjukhus idag kan man anta att många äldre alltför snabbt anses vara färdigbehandlade, trots att de är i behov av avancerad omvårdnad med grund- och specialistutbildade sjuksköterskor som utgör en viktig del av hela vårdteamets insatser. Vårdteam som även består av undersköterskor, läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Hög omvårdnadskompetens i vårdteamet ger inte bara en bättre omvårdnad, det ger också en effektivare vård med bättre resursanvändande. Specialistutbildade sjuksköterskor ger god omvårdnad, men handleder också undersköterskor och planerar vårdverksamheten. Ändå har antalet specialistutbildade sjuksköterskor stadigt minskat i vården och i dag är det inom äldreomsorg mindre än 2 procent sjuksköterskor som har specialistutbildning i äldrevård.

Hur kommer det sig att specialistutbildade sjuksköterskor inte efterfrågas i all form av äldreomsorg? En förklaring kan vara kompetensbrist i ledning hos huvudmännen. Varken i Ädelreformen eller i den nu pågående hemsjukvårdsreformen finns särskilda krav på personalens kompetens utöver grundutbildning.

Att omhändertagande av sjuka och sköra äldre från ett vårdteam saknas idag på de flesta äldreboenden är bara att beklaga och försöka göra något åt. Men att låta det stå modell för bemanning på Lökks förslag till utslussningsenhet blir fel. I stället för att lösa kommunernas problem bör man göra allt för att stärka de äldres hälsa så länge de finns kvar på kliniken och ledningen bör ge allt stöd till vårdteamet med möjlighet att omsätta den angelägna omvårdnadskunskap som finns inom äldreområdet.

Relaterat material

”Nya avdelningen ska motsvara äldreomsorgens nivå”

Sjuksköterskor kan inte bytas mot gymnasiekompetens

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev