Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag18.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Högskolor får inte utreda sig själva

Publicerad: 28 februari 2019, 09:46

Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning.

Foto: Kristian Pohl

Människor ska kunna lita på svensk forskning, och ingen patient ska riskera att råka ut för behandlingar som är resultatet av forskningsfusk. Därför presenterar regeringen nu ett nytt system för en tydlig och rättssäker hantering av misstänkt oredlighet i forskning, skriver Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning.


När statsminister Stefan Löfven gav sin regeringsförklaring var han tydlig med att Sverige fortsatt ska vara en ledande forskningsnation. Den fria forskningen ska värnas samtidigt som forskningspolitiken ska svara mot globala och nationella samhällsutmaningar. Det är viktigt, vi behöver ny kunskap för att på sikt skapa ett starkare samhälle. Men för att Sverige ska vara ledande inom forskning på sikt måste vi kunna lita på forskningen, på att allt går rätt till och att resultaten är tillförlitliga.

Jag följde den så kallade Macchiariniskandalen utifrån och jag blev, precis som många andra, djupt berörd och upprörd över det som skedde. Den är ett skrämmande exempel på hur forskningsfusk kan få allvarliga negativa konsekvenser för enskilda individer och för forskningen. För mig är arbetet mot forskningsfusk därför högt prioriterat, Macchiariniskandalen ska inte kunna hända igen.

Regeringen har fått många signaler om att det nuvarande systemet för att hantera misstankar om oredlighet i forskning brister på flera områden. Sådana brister är till exempel att det inte finns någon enhetlig definition av oredlighet och inga enhetliga regler kring hur misstänkt oredlighet ska hanteras. Lärosätenas och Expertgruppen för oredlighets utredningar kan komma till olika slutsatser om samma ärende. Att lärosätena utreder sig själva kan också göra att tilltron till utredningarna kan vara låg, även om de agerar korrekt.

Därför presenterar jag i dag skärpta åtgärder för hur oredlighet i forskning ska hanteras.

■ Universitet och högskolor ska inte längre utreda sig själva utan det ska alltid ske en oberoende utredning. Därför föreslår vi att en ny nämndmyndighet ska utreda och besluta om oredlighet i forskning.
■ Vi föreslår att regelverket utöver universitet och högskolor ska vidgas till att omfatta bland annat andra statliga myndigheter, kommuner och landsting och enskilda utbildningsanordnare.
■ Vi föreslår därtill att det i lagen ska föras in krav på att en forskare ansvarar för att följa god forskningssed i sin forskning och att en forsk­ningshuvudman har ett övergripande ansvar för att forsk­ningen sker i enlighet med god forskningssed.

Detta förslag på en ny och mer rättssäker nationell hantering av misstänkt oredlighet i forskning syftar till att oredlighet ska upptäckas, och att felaktiga forskningsresultat ska dras tillbaka eller rättas. I sin tur kommer det bidra till ökad tillförlitlighet och kvalitet i forskningen.

Det är viktigt för Sverige som forskningsnation men också för enskilda människor. Alla medborgare ska vara trygga med att forskning och sjukvård sker på rätt sätt. Den här propositionen som vi lägger fram i dag är ytterligare ett steg mot att skapa ett starkare samhälle som ökar tryggheten för oss alla.

Relaterat material

Ny myndighet ska utreda forskningsfusk

MATILDA ERNKRANS

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev