Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Höj ersättningen för komplicerad vård

Publicerad: 29 augusti 2007, 04:55

Nytt ersättningssystem kan driva på nytänkandet inom primärvården, skriver Ralph Riber på Carema.


I många av landets landsting pågår diskussioner om förslag till nya ersättningssystem för primärvården. De flesta förslag, som det i Stockholm, tar fasta på en ökad valfrihet att välja exempelvis vårdcentral eller barnavårdscentral. Jag är övertygad om att det i grunden är rätt väg att gå i sökandet efter ett mer kund­anpassat system än det vi har i dag.

Men, lika viktigt som ökad val­frihet och äkta konkurrens är, lika viktigt är att systemet inte får göra våld på möjligheten till nära vård för dem som verkligen behöver densamma. Ersättningen måste ha en nära koppling till behoven. Systemet får inte gynna vårdgivare verksamma i  välmående  områden och öka tillgängligheten bara för  välmående  patienter.

Det är därför av största vikt när politiker och tjänstemän skissar på nya ersättningssystem att incitament skapas för en vårdgivare att verka i ett område med  tyngre  patienter. Man kan inte, som i Stockholms­förslaget, bara vikta den fasta ersättningen per listad patient efter ålder.Det är en viktig faktor, äldre kräver absolut mer vård, men det är att göra det för enkelt för sig.

Ett nytt ersättningssystem måste ta hänsyn till andra faktorer som ohälsa kopplat till socialt belastade områden med en yngre befolkning, och varför inte vikta ersättningen för vissa mer vårdkrävande patienter?

Varför inte ge högre ersättning för behandling av patienter med speciella diagnoser, exempelvis de som lider av ohälsa i form av övervikt med åtföljande diabetes, hjärt- och kärlproblem? Ett sådant system skulle i sin tur kunna driva på nytänkande vad gäller utvecklingen av primärvården. Det skulle kunna ge förutsättningar för nya vård­enheter inom primärvården specialiserade på patienter med diagnoser som är mer vårdkrävande och dyrare att vårda.

I ett sådant system kan mångfald och innovation uppmuntras genom differentiering av ersättning. Vi skulle kunna få mångfald inte bara i form av fler olika utförare utan också i form av utförare med olika inriktningar. En mångfald skulle kunna skapas med nya vårdmottagningar inom primärvården som utvecklas från den traditionella vårdcentralen.

Jag kan förstå önskan om att hitta och skapa ett enkelt ersättningssystem med fritt val av vårdcentral och BVC som gynnar konkurrensen och som därmed i teorin borde öka friheten att välja vård. Jag lockas själv av tanken.

Men i denna fråga, precis som i de flesta andra, ska man nog inte göra det för lätt för sig. Valfriheten är viktig, men om ersättningssystemet dessutom driver på utveckling i form av en mångfald inom primärvården, då tror jag att vi på en konkurrensutsatt marknad också kan garantera de svagares tillgång till vård.

Ralph Riber

Ralph Riber
 är vd för Carema vård och omsorg AB.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev