Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Höj kompetensen i primärvården om cancersymtom”

För många cancerpatienter krävs flera besök i primärvården innan det ens tas ett blodprov, skriver Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer. (5 kommentarer)

Publicerad: 6 oktober 2021, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer.

Foto: Erik Simander/Bildbyrån (genrebild)


Ämnen i artikeln:

Primärvård

Ett enkelt blodprov kan ge svar på mycket och även ge en fingervisning om eventuell cancer. För 27 procent av patienterna som sökte vård i primärvården, för symtom som senare visade sig vara cancer, krävdes två besök innan det till exempel togs blodprov för en större utredning. För 36 procent togs inga prover alls. 

Tidig upptäckt och diagnos av cancer ingår redan i en stor del av de standardiserade vårdförloppen, vilket innebär att primärvårdens uppdrag är att tidigt upptäcka eventuell cancer.

Läs mer: Immunterapi och omvårdnad får utökade rekommendationer 

Vi har under 2021 haft flera regionala möten där vi samlat representanter från primärvården, politiken och Regionala cancercentrum. Det som är mest slående är att de olika delarna i sjukvården inte tycks prata med varandra. De vet inte vad de andra gör. De vet framför allt inte vad som görs på annat håll i landet. 

Då hjälper det inte med en fast läkarkontakt som svaret på hur vi kan förbättra primärvården, det behövs ökad kompetens över hela primärvården. För att nå dit krävs nationell styrning med tydligt uppsatta krav på miniminivån för vilken vård jag ska få. Det behövs handlingsplaner och digital infrastruktur som hjälper läkarna ute i primärvården.

I vårt arbete med att cancer ska upptäckas tidigt, har vi också ställt frågor till landets regionpolitiker. Majoriteten tycker att en månad är rimlig tid från första besök hos primärvården för symtom, tills att diagnos ställs. Sifoundersökningen visar att 67 procent av patienterna fått vänta två månader eller mer, 20 procent över sex månader.

När diagnosen väl har ställts, har de flesta fått behandling fort. Där fungerar vården. Det är tiden fram till diagnos, det vill säga besöken i primärvården, som är det kritiska momentet för de allra flesta.

Nätverket mot cancer kräver:

• Ta blodprov! Personen har sökt vård av en anledning, bemötandet i vården ska vara sådant att symtom tas på allvar.

• 75 procent av all cancersjukdom ska och kan upptäckas i stadie ett.

• Inför digitala system som larmar för olika diffusa symtom som kan vara cancer, de ska vara synkroniserade med journalsystemet.     

• Höj kompetensen i primärvården.

Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer

Följ Dagens Medicins bevakning av cancerområdet här 

 

Repliker:

”En överdriven tro på nya metoder”

 

”Se till att de system som finns börjar användas”

 

”Det krävs inte bara utbildning”

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!
Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2021-10-11

Vilket blodprov är det vi ska ta? Vilka ”diffusa symtom som kan vara cancer” ska systemet larma för? Trötthet? Magont? Och vad ska vi göra när systemet larmar? 

Jag tycker artikeln genomsyras av total okunskap kring hur primärvård fungerar och hur vi allmänläkare arbetar. Är det någon vars kompetens definitivt behöver höjas är det politikernas.

Gustaf, ST-läkare allmänmedicin

 

2021-10-11

Artikeln har en tydlig poäng - att cancer kan upptäckas tidigare med smarta digitala system. Merparten av cancersjukdom skulle upptäckas tidigare om vi hade journalsystem konstruerade för detta. Möjligheten att lagra data istället för text, möjligheten söka mönster i blodprover och symptom, möjligheten att låta datorn göra denna informationssökning i databasen. En möjlighet som inte blir verklighet förrän vi byter dagens föråldrade arbetssätt och journalsystem mot system designade för att upptäcka och bota sjukdomar. Det vi har i dag är faktureringssystem med möjligheter lagra text. Väldigt lite av texterna läses av andra än allmänläkare. De smalare sjukhusspecialisterna är väldigt duktiga på sina specialiteter men läser sällan eller aldrig lika mycket i journalen som allmänläkaren. Undantag finns. Allmänläkarnas problem handlar om brist på resurser, i form av tillräckligt många kollegor för att ha en rimlig arbetsbelastning; samt dåliga verktyg (”journalsystemen” stödjer inte processen). 

Johan Månflod, specialist i allmänmedicin med insikter om informatikens möjligheter 

 

2021-10-07

Studien som presenteras är baserad på patientenkäter vilket blir missvisande. Att 27%  av patienterna krävde två besök innan prover togs säger ju inte så mycket. För misstänkt bröstcancer är remiss för trippeldiagnostik som krävs, för malignt melanom remiss till hudläkare bara för att nämna två olika sorters cancer där blodprov behöver tas i första hand. Och där blodprov inte heller skulle visa något om det inte var en avancerad sjukdom. 

För tidig upptäckt hävdar jag att läkarkontinuitet och tillgänglighet är av vikt för att få snabb diagnos. Och förstås att utredningar går snabbt. 

Marie-Louise Butler, specialist i allmänmedicin

 

2021-10-07

Vi som jobbar inom primärvården får träffa många patienter dagligen. Vårt främsta mål är att hjälpa patienten. Att upptäcka cancer i tid är en mycket viktig del av vårt dagliga arbete. Tyvärr kommer vi aldrig kunna upptäcka cancer från Dag 1. De allra flesta som jobbar inom sjukvård är medvetna om att många cancerformer ger symtom i ett sent stadium och att en del symtom är mycket diffusa...

Med det sagt är det aldrig fel att sträva efter att bli bättre och få mer utbildning inom det medicinska vilket nedprioriteras i dag. Men att skriva i det man kräver att vi ska ta patientens symtom på allvar är nedlåtande och får oss i primärvården att framstå som nonchalanta..

Rami Noori (ST-läkare inom allmänmedicin)

 

2021-10-06

Detta stämmer inte! Det är en föråldrad negativ bild av PV `s läkare som tyvärr skrämmer patienter med allvarliga tillstånd som tror på det och går till akuten på sjukhuset eller inte går alls och söker!

Mycket trist att man fortsätter att skrämma patienterna och målar den svenska PV så nedlåtande.

Violeta Munoz

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Primärvård

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev