måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Hoppingivande att NPM tappar fästet”

Publicerad: 17 mars 2014, 07:23

Läkaren Bengt Järhult ser ett tydligt motstånd mot ”new public management” från fackligt håll.


Vårdpersonal vill inte veta av dagens ekonomistyrning vid medicinskt beslutsfattande eller annat tankegods i  new public management , NPM. Det stod klart vid en konferens i februari om hur vi får en bättre sjukvård. Den samlade flertalet fack, Läkaresällskapet och forskare. Även om de fackliga organisationerna kommit lite olika långt i sin uppgörelse med NPM stod bilden klar: Riv dagens maktpyramid och låt det professionella ansvaret vara ledande!

Lite pikant var det att landstingsrådet Stig Nyman (KD) var en av inbjudarna till mötet, liksom Handelshögskolan. Den har i 20 års tid inte gjort något annat än att främja marknadisering av skola och vård, konkurens i stället för samarbete, resultatstyrning med ekonomiska incitament, etcetera. Men kanske det börjar brännas under fötterna efter Maciej Zarembas artikelserie om NPM och läkaruppropet med runt 10 000 namn, som satt en snöboll i rullning. Mycket tyder på att den kommer att krossa nuvarande industrikopierade styrsystem, som lagt en strypsnara runt läkares och sköterskors halsar och etablerat ett administratörernas och ekonomernas mandarinvälde. Systemet har tillika i betydande grad tagit sjukvårdspolitikerna, demokratins representanter, som fångar med sin statistik, sina kontrollsystem av vårdpersonalen och sina påståenden om vad sjukvården gör och ger för resultat.

Handelshögskolan känner uppenbart av det begynnande paradigmskiftet och det är ju bra om enskilda avvikare där får luft under vingarna.

Stig Nyman, från det mest marknadsliberala och NPM-vänliga landstinget i landet, Stockholms, har deltagit i flera oppositionella möten mot NPM och det har han heder av eftersom landstingspolitiker i övrigt i NPM-debatten håller sig undan från ansvar.

Vad gäller Stig Nymans parti­broder, socialministern Göran Hägglund, har denne i snart åtta år visat sin brinnande tro på NPM genom att införa en vård­garanti som strider mot hälso- och sjukvårdslagens behovsparagraf. Och med sin tvillingsjäl Maria Larsson (KD) har han infört icke evidensbaserade prestationsersättningar i bland annat äldreomsorg och psykiatri, där ekonomiska incitament knutna till kvalitetsregister nu har gjort dem obrukbara för forskning och snedvrider vårdinsatserna.

Sossarna har ändå fattat galoppen och det är särskilt roligt eftersom partiet lät sig förföras av nyliberalismen på 90-talet och okritiskt förde in NPM i vård och annan välfärd. Stefan Löfven (S) skrev den 15 november på DN debatt:  Välfärdens yrken måste få sin frihet och status åter  att han vill ha  en ny styrning som utgår från de välfärdsprofessionellas kompetens och yrkesetik . Det är nu dags att Löfven redovisar hur detta ska ske. Annars kommer medborgarna inför höstens val att dra slutsatsen att DN-artikeln bara var saltat valfläsk.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev