Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag18.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Hur kan de här stolligheterna få fortsätta?

Publicerad: 2 december 2009, 15:00

Redovisningssättet i årets Öppna jämförelser är lika missvisande och vilseledande som tidigare, skriver Mats Granvik och Anders Paperin, verksamma i Landstinget Dalarna.


I Dagens Medicin nr 48/09 har vi läst att allmänläkare inte bryr sig så mycket om Socialstyrelsens nationella riktlinjer, men att över 30 procent tar intryck av innehållet i Socialstyrelsens och Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, Öppna jämförelser (ÖJ).

Det konstaterandet gör det ange­läget att åter aktualisera den kritik vi i Dagens Medicin, se bland annat nr 1-3/09, tidigare framfört mot sättet att i de öppna jämförelserna redovisa förtroendet för vårdcentralerna med mera.

I den rapport som publicerades 2008 nämns att ett första syfte är  att göra den gemensamt finansierade hälso- och sjukvården öppen för insyn . Det påstås ÖJ  ger sakliga underlag för den offentliga och politiska debatten om hälso- och sjukvården och förbättrar därmed även förutsättningarna för ansvarsutkrävande . Det nämns också att ett andra syfte är  att bidra till hälso- och sjukvårdens styrning .Man menar att ÖJ  sporrar landstingen till förbättringar  och att landstingen med ÖJ  får ett förbättrat kunskapsstöd för uppföljning och styrning av den egna verksamheten .

ÖJ är i grunden en god idé. De delar som bygger på data från urvalsundersökningar har emellertid hanterats på ett sätt som inte stämmer med de framförda syftena. Det handlar om fel fokus, missvisande och vilseledande rangordning och färgläggning (grönt =  bäst  och rött =  sämst ) och felaktiga signaler om utvecklingen över tid.

Den kritiserade rangordning och färgläggning som använts återkommer även i 2009 års rapport och nyligen också i den av SKL tillsammans med Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet utgivna rapporten Öppna jämförelser - Folkhälsa. Redovisningssättet är lika missvisande och vilseledande som tidigare. Det kan belysas med två exempel från rapporten som tydliggör kritiken:

I ÖJ-Folkhälsa rörande daglig­rökarfrekvenserna får sju kommuner i Dalarna grönt ljus,  bäst  med rapportens terminologi och en kommun rött ljus,  sämst .

Det rör sig om så få observationer och betydande slumpmarginaler att rapportansvariga demonstrerar en viss försiktighet och inte redovisar resultatet uppdelat på kvinnor och män för en del små kommuner. Samma slags försiktighet gentemot slumpfaktorns inflytande intas emellertid inte beträffande rangordningen och färgläggningen.

För flera kommuner i Dalarna handlar det om tämligen få observationer. Därför måste man fästa stor vikt vid slumpmarginalerna. Då finner man att dagligrökarfrekvenserna för hela fem av de sju kommuner som fått grönt ljus inte är signifikant lägre än frekvensen för den kommun som fått rött ljus.

Färgläggningen med  bäst  och  sämst  saknar därmed helt stöd i det datamaterial som använts och blir missvisande och vilseledande!

I ÖJ-Folkhälsa rörande nedsatt psykiskt välbefinnande får fyra kommuner i Dalarna grönt ljus,  bäst  med rapportens terminologi och tre kommuner rött ljus,  sämst .

Om man, vilket man måste, beaktar slumpmarginalerna, så framgår det bland annat att Malungs kommun som utmålats som  sämst  inte är sämre än de  bästa  kommunerna Mora, Rättvik och Smedjebacken.

Ytterligare om färgläggningen och slumpmarginalerna: Det är närmast löjeväckande att i rapporten kunna notera att  kommuner som har likadant värde i tabellbilagan kan få olika rankingvärden beroende på att det finns fler decimaler än vad vi visar . Detta är ingenting annat än knappologi in absurdum!!!!

För att underlätta en seriös användning av ÖJ i dess två varianter krävs ett skyndsamt och kraftfullt agerande på bred front. Den uppenbart stolliga rangordning och färgläggning som används måste tas bort. Vi kan emellertid inte låta bli att undra: Hur har detta kunnat få fortsätta?

Mats Granvik
Anders Paperin

Mats Granvik
är utredare i Landstinget Dalarna.

Anders Paperin
är tf utvecklingschef i Landstinget Dalarna.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev