Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Hur många akutsjukhus är optimalt i Västernorrland?”

Publicerad: 10 september 2015, 05:00

Måns Rosén, Marie Lawrence och Maria Nilsson, utredningen om högspecialiserad vård.

Det är bättre för patienten att komma till ett välutrustat större akutsjukhus, skriver tre företrädare för utredningen om högspecialiserad vård.


I Dagens Medicin nr 35/15 kunde man läsa att det finns förslag på att lägga ner delar av Sollefteå sjukhus, främst akutsjukvården. Huvudskälet som angavs var att Landstinget Västernorrland står inför en ”ekonomisk katastrof”. Landstingsstyrelsens ordförande Elisabet Strömqvist (S) säger att landstingets ekonomiska situation är exceptionellt svår och man räknar med stora underskott.

Det är alltid de sittande politikerna som också har ansvar för att landstingets budget är i balans. De får ta tag i de svåra frågorna. Oppositionsrådet ser genast en möjlighet att vinna röster och säger att självklart ska vi ha kvar tre akutsjukhus i Västernorrland. Det här mönstret känner man igen oberoende av vilka partier som är involverade. Allmän­heten blir dock orolig för den tolkar alltid nedläggningar som sämre sjukvård. Men, är det inte patienterna som är viktigast? Blir vården sämre eller bättre? Den diskussionen verkar saknas helt.

Ett resultat är entydigt: Träning ger färdighet.

Vi som håller på och utreder den högspecialiserade vården i Sverige har bland annat studerat vad den vetenskapliga litteraturen säger i dessa frågor. Ett resultat är entydigt: Träning ger färdighet. Mindre sjukhus där man inte får förutsättningar att träna, det vill säga där operationsvolymerna är låga, där går det sämre för patienterna än på sjukhus med stora operationsvolymer. Fler patienter dör och fler får komplikationer.

Det här gäller inte bara den planerade vården. Även för akut­vården är det bättre att komma till ett välutrustat större akutsjukhus. Frågan är alltså blir det bättre för patienterna i Västernorrland om de transporteras till Sundsvall sjukhus än om de behandlas i Sollefteå? Det blir längre transporter, men ett system med snabbt första omhändertagande kanske är en bättre lösning för patienterna? Flera vetenskapliga studier pekar också på att det går bättre för patienterna om de transporteras med ambulanshelikoptrar.

Vi tycker att frågan om patient­säker­het är viktigast, men den kom inte fram i nyhets­inslagen. Debatten kring Sollefteå sjukhus kommer att dyka upp på andra platser i landet under de närmaste åren. Det är dyrt att driva akutsjukhus med dygnet runt-bemanning och om personalen inte får träna går det ut över patienternas hälsa.

Internationellt diskuteras frågan om hur många akutsjukhus man ska ha och en utredning i Danmark kom fram till att ett akutsjukhus bör ha ett upptagningsområde på mellan 200 000 och 400 000 invånare. Det skulle innebära ett akutsjukhus i Västernorrland, men här måste landstinget naturligtvis ta hänsyn till avstånd och hur väl utbyggda transportsystemen man har.

Vi förstår svårigheterna för politikerna att lokalt fatta beslut som allmänheten tror ger sämre vård. Lösningen är att ha patienterna i fokus och med underbyggda resonemang visa på hur det går för dem som hälso- och sjuk­vården är till för.

Relaterat material

Delar av Sollefteå sjukhus kan läggas ner

Här är Västernorrlands sparplan

MÅNS ROSÉN, MARIE LAWRENCE OCH MARIA NILSSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev