torsdag9 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Hyckleri kring hemförlossning”

Publicerad: 2 augusti 2019, 05:00

Det är dags att diskutera frågan om hemförlossningar sakligt och baserat på forskningsevidens, skriver barnmorskan och professor emerita Ulla Waldenström.

Foto: Tyler Olson/Mostphotos

Det är dags att ta konsekvenserna av att det inte är kriminellt att föda hemma, skriver barnmorskan Ulla Waldenström.


Hur ska sjukvården förhålla sig till kvinnors rätt att föda hemma? Frågan är återkommande och praxis varierar. I större delen av landet får hemmafödande själva betala barnmorskan. Endast Västerbotten och Region Stockholm ger finansiellt stöd i kombination med tydliga medicinska riktlinjer. Men nu föreslår Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm att hemförlossning inte ska ingå i det ordinarie vårdutbudet och därmed inte ersättas med offentliga medel.

En grund för förslaget är formalia, att dagens överenskommelse inte följer samma uppdragsbeskrivning som regionens övriga vårdverksamhet. En annan orsak är bristande patientsäkerhet. Den baseras på svaren från cheferna vid alla Stockholms sjukhus med förlossningsvård. Samtliga ansåg det viktigt och nödvändigt att formalisera hemförlossningsverksamheten i avtal i syfte att befrämja valfrihet och mångfald. Men alla avböjde att själva vara avtalspart genom att knyta verksamheten till den egna kliniken. Huvudargumentet var bristande patientsäkerhet. Man vill alltså inte engagera sig om riskerna för mor och barn anses högre än vid sjukhusförlossning. Det får andra sköta, det vill säga de som har mindre kompetens än den etablerade förlossningsvården.

Om man vill stå upp för patientsäkerheten borde man verka för att maximera den. Att ta sin hand från hemförlossningsverksamheten kan möjligen ha ett avskräckande syfte, men insyn, kontroll, uppföljning och möjligheten att ge saklig och respektfull information minskar, och därmed ökar riskerna. Studier om hemförlossning tyder på att länder med organiserat samarbete med förlossningsvården, exempelvis England och Holland, har bättre resultat än länder utan, exempelvis USA.

I Sverige har kvinnan rätt att föda hemma men inte rätt till förlossningshjälp. I Danmark däremot är även biståndet från sjukvården lagfäst. Om en kvinna avråds från hemförlossning av medicinska skäl men mot förmodan ändå väljer att föda hemma har hon själv ansvaret, på samma sätt som i Sverige. Men i Danmark är vården organiserad för att minimera riskerna och ge maximalt stöd till vårdteamet om något går fel.

Det som gör hemförlossning till en kontroversiell fråga är att den handlar om två personer, varav det ofödda barnet inte har egen talan. Barnläkare ser helst att alla kvinnor föder på sjukhus med barnklinik. Men kvinnan är autonom när det gäller fostret. Vi tvångsomhändertar inte gravida som röker eller missbrukar under graviditeten. Vi kan göra det efter barnets födelse, exempelvis om föräldrar vägrar livräddande behandling av religiösa skäl.

Mycket tyder på att de som är störst motståndare till hemförlossning inte följer forskningen inom området. På min blogg, Tänka evidens, finns en färsk forskningsgenomgång. Den pekar på att friska omföderskor med normal graviditet och tidigare normal förlossning har bra forskningsstöd för att föda hemma.

Däremot är det mer tveksamt för förstföderskor. Sedan finns de där oförutsebara komplikationerna som inte forskningen kan fånga för att de är så sällsynta att det krävs väldigt många och stora studier. Så ja, jag tror att det är en något större risk att föda hemma än på sjukhus även i en selekterad lågriskgrupp. För att minimera den risken är nära samarbete med närmaste sjukhus och korta resvägar centralt.

Det kan tyckas att hemförlossning är en liten fråga när endast 0,1 procent av kvinnorna i Sverige föder hemma. Men den är principiellt viktig eftersom den handlar om valfrihet, jämlik vård, vem som bestämmer över fostret, och evidens. Det är dags att diskutera frågan sakligt, baserat på forskningsevidens, och ta konsekvenserna av att det inte är kriminellt att föda hemma.

ULLA WALDENSTRÖM

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev