Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”I ett hållbart system är prioriteringar en naturlig del”

Pröva utfallsbaserade betalningsmodeller, där betalningen för behandlingen sker först efter att faktisk hälsonytta har uppstått hos patienten, föreslår TLV i en ny rapport om precisionsmedicin.

Publicerad: 3 maj 2021, 03:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Agneta Karlsson, generaldirektör, TLV. Anna Alassaad, projektledare för regeringsuppdraget om precisionsmedicin och ATMP. Douglas Lundin, chefsekonom, TLV.

Foto: Jann Lipka (Agneta Karlsson, Douglas Lundin)


Ämnen i artikeln:

TLVLäkemedelLäkemedelsföretag

Det pågår en spännande utveckling mot allt högre precision i diagnostisering, riskbedömning och behandlingsval inom hälso- och sjukvården. Allt fler tekniker och produkter som kan beskrivas som precisionsmedicin är på väg att införas i sjukvården. 

Det kan innebära att vi på ett tidigare stadium kan se om det finns risk för framtida sjukdomar så att preventiva åtgärder kan sättas in. Det kan innebära att vi kan se exakt vilka patienter som har nytta av ett visst cancerläkemedel. Det kan innebära att patienter med sällsynta och svårdiagnostiserade sjukdomar slipper vandra runt i sjukvården i åratal för att få reda på vilken sjukdom de lider av. Och det kan innebära att en genterapi som leder till permanent symtomfrihet av en svår sjukdom kan sättas in. Detta är på många sätt revolutionerande och vi är många som på olika sätt arbetar för att vi ska kunna börja använda den nya medicintekniken och de nya läkemedlen. 

Men vi behöver vara ärliga med att alla nya tekniker och produkter inte är innovativa, inte leder till en tydlig hälsovinst för patienten och inte är värda sitt pris. Vi behöver vara varsamma med våra gemensamma resurser. Vilka nya tekniker och produkter som ska användas måste därför noga övervägas, och där är hälsoekonomiska utvärderingar nödvändiga. 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, lämnar i dag en rapport till regeringen där vi diskuterar ett antal utmaningar kring utvärdering och betalning för precisionsmedicin och avancerade terapiläkemedel, ATMP. Vi diskuterar bland annat: Hur sätter vi ett värdebaserat pris på produkter som används tillsammans med andra produkter – något som ofta kommer att vara fallet med precisionsmedicin – och där alla produkterna behövs för att uppnå slutresultatet? Vilken patientnytta är utmärkande för precisionsmedicin och ATMP? Hur fångar vi den i hälsoekonomiska utvärderingar?

Vi diskuterar också hur vi bäst utvärderar om priset för en genterapi är rimligt att betala med de gemensamma resurserna – hur ska vi hantera att det råder genuin osäkerhet om hur stor nyttan av behandlingen är och hur länge effekten sitter i? 

I många beslutssituationer är det främsta problemet att bevisen för den nya behandlingens effekt jämfört med behandlingsalternativet är svaga. TLV anser därför att utfallsbaserade betalningsmodeller bör prövas, där betalningen för behandlingen sker först efter att faktisk hälsonytta har uppstått hos patienten när behandlingen används i klinisk vardag.  

Här efterlyser vi ett utökat samarbete mellan läkemedelsindustrin, akademin och sjukvården. Dessa betalningsmodeller kommer att vara komplicerade att tillämpa, men ATMP har särskilda egenskaper som motiverar ett genuint försök. Detta behövs inte minst för att minska betalarens risk.

Någon kan invända att vi bör se införandet av precisionsmedicin och ATMP som forskning och utveckling, FOU, och att TLV och regionerna därför bör förhålla sig mindre kritiska till bristande evidens och höga priser – detta för sjukvårdens, patienternas och life science-branschens skull.  

Vi håller inte med. Förtroendet för en hälso- och sjukvård som inte använder sina resurser effektivt riskerar att erodera. Sveriges patienter är inte betjänta av snabbt införande av nya behandlingar som senare visar sig ge tveksam nytta eller kostar alldeles för mycket, så att pengar sedan inte finns till annan mer kostnadseffektiv vård. Och svensk life science-bransch är inte betjänta av okritiska köpare på hemmaplan, utan de behöver veta vilka krav som kommer att ställas på den internationella arenan. 

TLV:s uppdrag är att försöka uppnå så mycket hälsa som möjligt för våra gemensamma resurser. Vi ska bidra till att bygga och upprätthålla ett hållbart system med transparenta beslutsvägar och som säkerställer att patienter får tillgång till rätt produkter till rimliga priser. I ett hållbart system är prioriteringar en naturlig del. 

TLV:s mål är att effektiva och bra behandlingar ska kunna göras tillgängliga för svenska patienter – och till en rimlig kostnad för det offentliga. 

Vår förhoppning är att vi med rapporten kan bidra till en ökad kunskap och förståelse för några av de viktigaste utmaningarna och vi har ambitionen att fortsätta bidra till hur flera av dessa bör hanteras. Här är vi övertygade om att flera parter, till exempel företag, regioner, patienter och inte minst politiker, vill och behöver bidra. 

TLV kommer att fortsätta att arbeta vidare med och utveckla kunskapen inom detta område! 

Agneta Karlsson, generaldirektör, TLV

Anna Alassaad, projektledare för regeringsuppdraget om precisionsmedicin och ATMP

Douglas Lundin, chefsekonom, TLV

 

Kommentar:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!  Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev