Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”I slutänden drabbas patienterna”

Publicerad: 10 maj 2019, 09:26

Madeleine Liljegren, ordförande för Sveriges yngre läkares förening, Sylf.

Foto: Ingemar Walldén

Att låta underläkare arbeta som sjuksköterskor är ett oförsvarligt slöseri med samhällets gemensamma resurser, skriver Madeleine Liljegren, ordförande för Sveriges yngre läkares förening, Sylf.


Ann-Marie Wennberg, direktör för Sahlgrenska universitetssjukhuset, och Eric Wahlberg, direktör för Akademiska sjukhuset, har goda intentioner med sin så kallade workshifting mellan läkare och sjuksköterskor (se deras debattartikel ”Uppgiftsväxling är ett bra sätt att ta tillvara kompetenser” från den 8 maj). Men goda intentioner leder ibland fel. Att låta underläkare arbeta som sjuksköterskor är ett oförsvarligt slöseri med samhällets gemensamma resurser och en missriktad åtgärd för att försöka komma tillrätta med grundproblemet: en ohållbar arbetsmiljö för sjuksköterskor. I slutänden drabbas patienterna, som Wahlberg och Wennberg säger sig vilja hjälpa.

En svensk läkarutbildning kostar, lågt räknat, en miljon kronor per student. Läkarutbildningen är den längsta universitetsutbildningen i landet och förutom grundutbildningen väntar därefter allmäntjänstgöring, AT, och specialisttjänstgöring, ST, för att bli specialistläkare. En sammanlagd tid på minst tolv år. Sverige lider i dag brist på specialistläkare. En brist som förväntas bli än större de kommande åren då många av våra seniora kollegor går i pension. En svensk läkare blir specialist vid i snitt 40 års ålder, en internationellt sett hög siffra. Långa ledtider till AT och ST bidrar till detta. Regionerna har ansvar, enligt lag, att tillhandahålla AT-tjänster, vilket är välkänt vid det här laget att de inte gör i den utsträckning som de borde. Unga läkare väntar inte sällan över två år på att få påbörja sin AT.

Att, med vetskap om denna läkarbrist, kräva att läkare ska arbeta som sjuksköterskor är fel väg att gå. Det tar tid att utbilda läkare, låt oss inte förlänga den tiden ytterligare och aktivt hindra en progression till specialistläkare genom att låsa in unga kollegor i sjukskötersketjänster.

Det är bra att Wennberg och Wahlberg värderar utvecklingen av vården högt. Där är vi helt överens. Vi bidrar gärna till detta och till att arbeta på nya sätt. Möjligtvis skulle läkarstudenter under de lägre terminerna kunna arbeta som sjuksköterskor. De skulle då få en bra introduktion till vården, avlasta sjuksköterskor, bidra med bemanning under sommarmånaderna, samtidigt som de skulle dryga ut sitt eget studiemedel.

Att, som Wennberg och Wahlberg, insinuera att yngre läkare inte skulle vilja hjälpa patienterna, bara för att vi påpekar att vi rimligtvis bör arbeta med det vi har lagt ner år på att studera till, är vare sig sant eller speciellt konstruktivt. Wennberg och Wahlberg utnyttjar och riktar udden mot unga läkare som inte vill annat än att bli färdiga specialistläkare och hjälpa patienterna, istället för att erkänna sitt eget personalpolitiska misslyckande som arbetsgivare: att skapa en långsiktig och hållbar sjukvård där sjuksköterskor faktiskt vill arbeta.

Relaterat material

”Uppgiftsväxling är ett bra sätt att ta tillvara kompetenser”

”Rätt bemanning handlar om patientsäkerhet”

MADELEINE LILJEGREN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev