Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Identifiera personer med för högt LDL-kolesterol”

Publicerad: 3 februari 2020, 06:00

Blodprov för test av LDL-kolesterol.

Foto: Getty Images

Ge primärvården i uppdrag att följa upp de patienter som de i dag behandlar för hjärt-kärlproblem, för att identifiera de fall som kan vara familjär hyperkolesterolemi, FH. Det föreslår två debattörer.


Regionerna måste ta krafttag för att identifiera personer med för högt LDL-kolesterol, även bland unga. Det finns ett starkt samband mellan hjärt-kärlsjukdom, åderförfettning och höga LDL-kolesterolvärden. LDL är en förkortning för low density lipoprotein, alltså lipoprotein med låg densitet. I Sverige är ungefär 1,9 miljoner personer drabbade av hjärt-kärlsjukdom, vilket gör det till vår vanligaste folksjukdom samt dödsorsak.

De höga LDL-nivåerna kan bero på den dödliga och ärftliga sjukdomen familjär hyperkolesterolemi, även kallad FH, men framför allt på kost och livsstilsval. Andra sjukdomar, som exempelvis diabetes typ 2, njursvikt och reumatism, kan ge LDL-kolesterolnivåer som föranleder behandling. Liksom stress och högt blodtryck.

Tyvärr ger ett högt LDL-kolesterolvärde inga tydliga symtom och upptäcks därför oftast först i samband med allvarlig hjärt-kärlsjukdom som hjärtinfarkt, stroke eller kärlkramp. När det gäller den ärftliga formen av högt kolesterol, FH, så upptäcks sjukdomen för ungefär en tredjedel tragiskt nog först i samband med dödsfall.

New England Journal of Medicine publicerade i höstas en studie där forskare i Nederländerna har följt upp 214 patienter – barn med FH som ursprungligen deltagit i en randomiserad studie där man behandlade deras ärftligt höga LDL-kolesterolnivåer.

Efter 20 år mättes tjockleken på det innersta lagret av kärlväggen i deras ena halspulsåder och det visade sig att det inte fanns någon skillnad jämfört med syskonen (utan FH). Vidare konstaterar forskarna att det gått mycket bättre för barnen med familjär hyperkolesterolemi, jämfört med deras föräldrar med samma kolesterolrubbning. Av föräldrarna som fick tillgång till behandling först senare i livet hade 7 procent avlidit i hjärt-kärlsjukdom vid 39 års ålder, jämfört med 0 procent av barnen.

I oktober 2015 fastställdes Socialstyrelsens Hjärtriktlinjer som rekommenderar kaskad-screening av barn och vuxna för att identifiera personer med FH. Den vision som formades samma år var att diagnostisera och behandla 80 procent av svenska FH-patienter före 2025. Patient-organisationen FH Sverige har varje år, sedan 2016, skickat ut en enkät till samtliga regioner för att följa upp införandet av dessa riktlinjer och antalet FH-diagnoser.

I årets undersökning framkom att 6 av 21 regioner anser att Socialstyrelsens riktlinjer nu är införda. Oavsett om regionen betraktar sig som klar eller om implementationen pågår, återstår viktiga delar som måste på plats för att en effektiv och långsiktig hantering av FH-vård, inkluderande barn och vuxna, ska kunna sägas vara komplett. För att rädda liv, förhindra sjukdom och spara stora summor på kostsam hjärt-kärlsjukdom måste vi nu fokusera på följande:

Genomlysa journaler. Regionerna uppmanas att gå igenom existerande patientmaterial för att se om det är FH som är den bakomliggande orsaken till att patienter drabbats av hjärt-kärlproblem. Detta har visat sig vara mycket effektivt och har bidragit till att flera FH-patienter har identifierats på kort tid. Gotland och Sörmland har framgångsrikt hittat många fall av FH på detta sätt.
Ge primärvården i uppdrag att följa upp de patienter som de i dag behandlar för hjärt-kärlproblem, för att identifiera de fall som kan vara FH. Enklast är att de kontrollerar deras kolesterolvärden samt kompletterar med några frågor om eventuell sjukdomshistoria i släkten. Att rutinmässigt utreda familj och släkt är en mycket viktig förebyggande insats eftersom ärftligheten är så hög som 50 procent. Vid misstanke om FH kan personen remitteras för utredning.
Genomföra kampanjer för att uppmuntra allmänheten att kontrollera sina kolesterolnivåer. I samband med dessa kampanjer skulle det vara en fördel om det erbjöds kostnadsfri kolesteroltestning. Att testa sitt kolesterol är livsviktigt för att förhindra både hjärt-kärlsjukdom och nya hjärt-kärlhändelser för dem med redan identifierad hjärt-kärlsjukdom (primär- och sekundärprevention).

GUNNAR KARLSSON, MATS ERIKSSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev