Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Inför fritt vårdval för all vård”

Publicerad: 4 september 2020, 05:00

Foto: Mostphotos

Ändra i patientlagen så att alla medborgare har rätt att söka privat vård i alla regioner – även sluten vård, föreslår ortopederna Magnus Forssblad och Tycho Tullberg.


Alla verkar överens om att det behövs extra åtgärder för att försöka beta av den vårdskuld som coronapandemin har orsakat. Från redan tidigare långa vårdköer har det adderats så att mer än 115 000 patienter (se Expressen 18 augusti) och kanske närmare 185 000 väntar på en operation (se Dagens Nyheter 4 augusti).

Till detta kommer en stor skillnad mellan regionerna, vilket i princip samtliga politiska partier säger sig vilja motarbeta. Det är naturligtvis många olika åtgärder som behöver vidtas. En enkel, som vi vill föreslå, är att ändra i patientlagen så att alla medborgare har rätt att söka privat vård i alla regioner. I dag gäller det bara öppen vård, varför inte även sluten vård? Det skulle ge alla som bor i regioner med långa väntetider möjlighet att söka vård snabbare. Det skulle gälla alla privata vårdgivare som har avtal med en region. Det skulle bli relativt billigt, då all upphandlad vård har ett lägre styckepris än regionernas egna enheter.

Det finns en tydlig motvilja hos de flesta regioner att betala för något som utförs i andra regioner. Det kan man delvis förstå då man vill ha kontroll över sina egna utgifter. Staten har lovat att ersätta regionerna för de ökade kostnaderna som pandemin orsakat. Rimligen borde det inkludera kostnaden för att minska vårdtiderna till det normala.

Vi föreslår därför att staten tar på sig utgifterna, under de första åren, för de privata vårdgivarnas utomlänspatienter. Då skulle regionerna ha lättare att acceptera ett fritt val för sina medborgare.

I dag finns det stora prisskillnader i regionernas olika utomlänsprislistor. Det leder till orättvisa och ett exempel är att ersättningen för en artroskopi i Stockholm är cirka 8 000 kronor jämfört med 20 000 kronor i Skåne. Detta medför att vissa regioner hellre hänvisar sina patienter till andra regioner än att själva erbjuda vården.

Därför bör Sverige samtidigt införa en nationell prislista för utomlänspatienter som vårdas på privata kliniker för både öppen och sluten vård. Det skulle kunna bygga på det befintliga DRG--systemet med en tydlig rabatt, som dock skulle kunna variera med hänsyn till den privata klinikens utbildnings- och forskningsambitioner. Detta skulle kunna stimulera till ett ökat antal utbildningsplatser.

För övrigt och slutligen anser vi att vårdmomsen samtidigt ska tas bort för att få en konkurrens på mer lika villkor! Ett alternativ är att sänka vårdmomsen till 6 procent och/eller inkludera all sjukvård inklusive den regiondrivna.

Dessa tre åtgärder – fritt vårdval utan remiss även i slutenvården, en gemensam nationell utomlänsprislista och förändring av vårdmomsen – tror vi skulle vara enkla att genomföra relativt snabbt och ha en positiv inverkan på våra alltför långa och ojämlikt spridda väntetider. Det skulle också kunna minska behovet av försäkringsfinansierad vård på sikt om patienterna själva kan välja när och var deras vård ska utföras.

Magnus Forssblad och Tycho Tullberg, ortopeder och tidigare vårdentreprenörer.

MAGNUS FORSSBLAD, TYCHO TULLBERG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev