Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Inför hjärtsviktsmottagning på vårdcentralen”

Publicerad: 21 december 2016, 06:00

Foto: Thinkstock

Endast en av fem vårdcentraler har mottagning för hjärtsviktspatienter, visar en undersökning från Rikssvikt och Riksförbundet Hjärtlung. För att kunna hitta de många människor som bär diagnosen utan att veta om det och för att kunna ge rätt behandling till de många patienter som följs upp på vårdcentralen är det av mycket stor vikt att landstingen bedriver en strukturerad hjärtsviktsvård även inom primärvården, skriver Peter Vasko, registerhållare RiksSvikt, och Inger Ros i en debattartikel.


Hjärtsvikt är en folksjukdom och den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning bland personer äldre än 65 år. Omkring 400 000 personer lever med hjärtsvikt i Sverige i dag – många av dem saknar korrekt diagnos och får därför inte den behandling de ska ha och som det finns utarbetade riktlinjer för.

Dödligheten i hjärtsvikt är hög om man inte behandlar. Men om behandling sätts in kan man påverka både dödlighet och sjuklighet på ett utomordentligt bra sätt. Därför är det mycket oroväckande att endast 22 procent av vårdcentralerna i landet har en hjärtsviktsmottagning där personer med hjärtsvikt kan få adekvat behandling.

Det nationella kvalitetsregistret för hjärtsvikt, Rikssvikt, och Riksförbundet Hjärtlung har undersökt hur många vårdcentraler som har specialistsjuksköterskemottagning inom diagnoserna diabetes, astma-kol och hjärtsvikt. Nästan 700 av landets cirka 1 000 vårdcentraler nåddes. 250 svarade.

Fördelningen mellan de olika typerna av specialistmottagning på vårdcentralerna ser väldigt lika ut. 9 av 10 svarade att de har astma/kol-mottagning och för diabetes är andelen närmast hundraprocentig. Undersökningen visar däremot att endast 22 procent av vårdcentralerna har hjärtsviktsmottagning.

Av 250 svarande enheter redovisade 22 procent (56 vårdcentraler) att de har hjärtsviktsmottagning. Dessa mottagningar sköts av sjuksköterskor som har högskolepoäng i hjärtsviktsvård i tvåtredjedelar delar av mottagningarna, de övriga har lokala anvisningar, lång erfarenhet av hjärtsjukvård, högskolekurs i hjärtsjukvård eller intern utbildning.

Mindre än tolv timmar per vecka är avsatt för hjärtsviktsmottagning hos 80 procent av enheterna. På tvåtredjedelar av vårdcentralerna titrerar sjuksköterskan läkemedel och då är det främst RAS-blockad och betablockad och i vissa fall även vätskedrivande. Alla mottagningar ger information till patienter med hjärtsvikt muntligt och även skriftligt med hjälp av broschyrer.

Enkätundersökningen är en uppföljning av en studie som professor Jan Mårtensson gjorde 2005. Samma frågor har använts vid denna enkät.

Antalet vårdcentraler som har svarat att de har hjärtsviktsmottagning har ökat från 18 procent år 2005 till 22 procent år 2015. Den tid som är avsatt för mottagningen har ökat från cirka 8 timmar till cirka 12 timmar per vecka.

På sjukhusen ser det annorlunda ut. Det finns 77 sjukhus i Sverige som har slutenvård veckans alla dagar för personer med hjärtsvikt. Alla dessa sjukhus har mottagningsverksamhet för personer med hjärtsvikt. Mottagningarna kallas allt ifrån hjärtsviktsmottagning, hjärtmottagning och allmottagning, beroende på hur vården är organiserad.

Rikssvikts och Riksförbundet Hjärtlungs undersökning visar att det finns stor anledning att fortsätta uppmärksamma patienter med hjärtsvikt och för landstingen att förbättra möjligheterna att bedriva en strukturerad vård med hjärtsviktsmottagning även i primärvården. Detta för att:

■ hitta de många människor som bär diagnosen utan att veta om det
■ ge rätt behandling till de patienter som följs upp på vård- eller hälsocentralen
■ minska akutbesöken och inläggningarna och därmed använda resurserna på sjukhusen till de patienter som behöver det mest.

PETER VASKO, INGER ROS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev