Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag16.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Inför HPV-test i stället för cellprov

Publicerad: 7 April 2010, 12:24

De planerade satsningarna på cancerområdet bygger inte på vedertagen medicinsk kunskap om hur man förebygger livmoderhalscancer, anser professorerna Erik Wilander och Ulf Gyllensten.


Vid regeringens sammanträde den 17:e december 2009 fanns en skrivelse med rubriken Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010. Syftet med den skriften är att presentera vilka riktade satsningar inom cancerområdet som planeras.

Ett av de viktiga målen är att minska risken att kvinnor insjuknar i livmoderhalscancer. Detta ska ske genom att verka för ett ökat deltagande i screeningen.

Vetenskapliga rapporter visar att test av HPV, humant papillomvirus,  är dubbelt så känsligt som ett cellprov för att finna kvinnor med förstadier till livmoderhalscancer. Hos kvinnor i menopaus är ett HPV-test tre gånger så känsligt.

Av de kvinnor som är 50 år och äldre får de flesta som deltar i hälsokontrollen och löper risk att drabbas av livmoderhalscancer svaret att cellprovet är normalt, fast resultatet kan vara  falskt negativt . Cellprovtagningen fungerar dåligt hos kvinnor i menopaus och därför ökar cancerfrekvensen i den åldersgruppen. Omkring 100 kvinnor får varje år livmoderhalscancer beroende på att de erbjudits cellprov i stället för det känsligare HPV-testet.

Ett annat problem är att de flesta kvinnor som är mer än 50 år och får besked att de har cellförändringar inte har någon genital HPV-infektion. Dessa kvinnor drabbas inte av cancer och cellprovet är således  falskt positivt . Denna brist i cellprovtagningen leder till oro och en serie onödiga undersökningar. Cellförändringar hos kvinnor i menopaus orsakas ofta av minskad hormonproduktion.

Nyligen samlades forskare från hela världen till en konferens i Monte Carlo. Där konstaterades att  motiven för att börja använda HPV-test i stället för cellprovtagning i hälsokontrollen är nu överväldigande  samt att  även i länder med en väl fungerande gynekologisk cellprovtagning är det angeläget att införa HPV-test för screening av kvinnor som är över 30 år .

Förutom cellprovtagningens låga känslighet att upptäcka förstadier till livmoderhalscancer är den olämplig för att följa effekten av det nu etablerade vaccinationsprogrammet. Ett HPV-test är nödvändigt både för att följa verkningsgraden av vaccinationen och för att skydda kvinnor från att drabbas av livmoderhalscancer.

En studie från Holland visar att av de kvinnor som inte deltar i den organiserade gynekologiska hälsokontrollen accepterar nära 30 procent att själva ta sitt prov i hemmet och skicka in provet för HPV-test.

Det är sannolikt att frekvensen livmoderhalscancer kan halveras med hjälp av HPV-test i den gynekologiska hälsokontrollen hos kvinnor som är 30 år eller äldre och dessutom erbjuda självprovtagning i hemmet till de kvinnor som inte vill infinna sig till provtagning. Mycket lidande hos kvinnor skulle därigenom kunna undvikas.

I Läkartidningen nummer 7/2010 förekommer en artikel med titeln Dagens medicinska etikutmaning. Där står att sjukvården ska vara lika för alla och att det är oetiskt att som läkare inte ha kunskap om sitt ansvarsområde. Läkaren har ett ansvar att skaffa sig ny kunskap och att integrera denna i sin patientbehandling. Det är uppenbart att läkare vilka har ansvar för förebyggandet av livmoderhalscancer också berörs av dessa krav.

Sammanfattningsvis konstaterar vi att socialdepartementets och Sveriges Kommuners och Landstings skrift Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin 2010 inte bygger på vedertagna medicinska landvinningar för att förebygga livmoderhalscancer.

Det är viktigt att Sveriges kvinnor får reda på dessa påtagliga brister så att berättigade krav kan ställas på ansvariga politiker och deras medicinska rådgivare om tillgång till effektiv förebyggande vård.

Ett minimikrav borde vara att åtminstone införa HPV-test i stället för cellprov till alla kvinnor som är över 50 år, vilket är den åldersgrupp där cellprovtagningen fungerar som sämst.

Erik Wilander
är överläkare, professor och vetenskapligt råd hos Socialstyrelsen. Han är också minoritetsaktieägare i bolaget Aprovix AB, som säljer självprovtagning i hemmet för HPV-analys.

Ulf Gyllensten
är professor vid institutionen för genetik och patologi vid Uppsala universitet.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev