Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Inför kontaktsjuksköterska som standard

Publicerad: 25 februari 2013, 09:47

Vi, cancerförbund med över 20 000 medlemmar, kräver att kontaktsköterskor införs som standard i cancervården.


Öppet brev till landets sjukhusledningar och Socialstyrelsen.

Ett generellt införande av kontaktsjuksköterskor, kssk, är det bästa sättet att snabbt komma tillrätta med en rad brister i cancervården. Patienternas situation skulle förbättras väsentligt liksom vårdens kvalitet och effektivitet.

Cancervården i Sverige ligger i framkant internationellt sett när det gäller de medicinska insatserna. Läget är betydligt sämre när det gäller omhändertagandet av patienten. Inte ens lagstadgade skyldigheter efterlevs, till exempel patientens rätt till en fast vårdkontakt, en personlig vårdplan, en sammanhållen vårdkedja, god information och delaktighet i val av behandling. När det gäller statens rekommendationer i form av riktlinjer och vårdplaner är följsamheten ännu sämre.

På många håll lämnas patienten och de anhöriga att själva hantera cancerbeskedet och ställs inför val mellan svårbegripliga behandlingsalternativ. Vårdens brister bekräftas senast i en rapport från myndigheten för Vårdanalys: Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård.

Skillnaderna är också mycket stora beroende på var man bor, vilken diagnos man har, vem man är och vem man möter i vården. Cancervården är med andra ord påfallande ojämlik, vilket tydligt framgår i Öppna jämförelser.

Det finns två avgörande anledningar till att problemen kvarstår trots bättre insikt. En är det regionala självstyret. Statens krav och rekommendationer faller ofta på grund av medelbrist och en benhård vårdorganisation. En annan och mer påverkbar orsak är att ingen i vården har ansvaret för helhetssynen på patienten. Läkarna är utbildade för att bota och bromsa tumörsjukdomen och inte för att ta ansvar för det vidare omhändertagandet. Därför är allt tal om patientcentrering, helhetssyn och delaktighet fortfarande bara tomma ord.

Exempel på goda lösningar finns. Förebild är bröstcancervården som sedan länge har bröstsjuksköterskor vilka fungerar som fast vårdkontakt och för samordning av vården. Beteckningen kontaktsjuksköterskor används även för andra diagnoser.

Befattningsbeskrivningar, kompetenskrav och utbildningskoncept finns framtagna. Men det stora steget kvarstår: Att införa kontaktsköterskor som standard i cancervården. De regionala cancercentren, RCC, har sedan länge ett färdigt koncept men saknar befogenheter att driva igenom det.

För att kssk ska bli något mer än lokala eldsjälsprojekt så krävs generella beslut. Kssk är en frontfigur som följer, stödjer och vägleder patienten från diagnosbesked och vidare genom vårdprocessen, och får inte utgöra en buffertresurs som man skär ner på när annat brister. Endast ett obligatorium kan garantera att vården håller anständig kvalitet och blir någorlunda jämlik.

Vi, cancerförbund med över 20 000 medlemmar, kräver att vi går från prat till verkstad. En nationell överenskommelse mellan vårdhuvudmännen med staten som pådrivare måste till för att ett rikstäckande system med kssk ska bli verklighet.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News