Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Inför listningsansvar för vårdcentralerna”

Jonas Lindberg, sjukvårdspolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Region Stockholm, föreslår fem åtgärder för att kunna nå målet om fast läkarkontakt i regionen.

Publicerad: 22 april 2021, 03:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Jonas Lindberg, sjukvårdspolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Region Stockholm.


Ämnen i artikeln:

PrimärvårdRegion Stockholm

Primärvården är på allas läppar. Den nära vården ska stärkas. Vårdcentralerna ska vara navet i sjukvården. Människor ska ha rätt till en fast läkarkontakt. 

Det verkar råda politisk enighet kring att ett listningstak på cirka 1500 patienter per allmänläkare är rimligt för att kunna nå dit. Men tyvärr saknas skarpa och konkreta politiska förslag från det moderatledda styret i regionen för hur arbetsmiljön ska bli drägligare för vårdpersonal på våra vårdcentraler. Istället antas tämligen intetsägande strategidokument där uppdragen till primärvården ökar men där budgeten inte alls följer med.

Läs också: Kartläggning – Privata vårdcentraler listade 400 000 fler på fem år – offentlig vård ligger stilla 

Vi i Vänsterpartiet menar att det måste till ordentliga prioriteringar nu för hur resurserna till primärvården ska kunna växa. Det kommer inte att gå att nå mål om en fast läkarkontakt så länge man inte identifierar vad det är som gör att många allmänläkare slutar eller inte orkar jobba heltid. Vi föreslår därför följande åtgärder:

1. Avsatt tid för kompetensutveckling och forskning. I dag har Region Stockholms allmänläkare minst möjlighet till fortbildning av alla läkarspecialister. Det är helt orimligt när mer uppdrag dessutom ska utföras i primärvården. Vi vill därför att samtliga vårdcentraler ges förutsättningar att erbjuda sina allmänläkare anställningar där 80 procent klinisk tjänst varvas med 20 procent avsatt tid för kompetensutveckling och/eller forskning. 

2. Öka resurserna och minska uppdraget. För att få primärvården på fötterna är det en förutsättning att den årliga uppräkningen av resurser ligger på minst 5 procent och att vissa uppdrag dessutom tas bort. I dag råder orimliga krav på telefontillgänglighet och ”produktion av tillgänglighet” vilket leder till korta patientbesök där mycket inte hinns med. 

3. Inför listningsansvar för vårdcentralerna. I regeringens utredning Digifysiskt vårdval som kom 2019 föreslogs att människor listas på en vårdcentral och att vårdcentralen sedan ansvarar för sina listade patienter och premierar kontinuitet och tillgänglighet för dem. I dag ska istället varje vårdcentral i praktiken vara tillgänglig för alla i hela regionen vilket gör att möjligheten att planera och prioritera sitt arbete försvåras avsevärt. Ett avgränsat upptagningsområde för vårdcentralerna underlättar också möjligheten att göra riktade folkhälsoinsatser och preventivt arbete samt möjliggör bättre samarbete med elevhälsan och kommunal omsorg.

4. Avskaffa det lokala kostnadsansvaret för medicinsk service. Genom att alla vårdgivare nu ska bära sina egna kostnader för provtagningar och undersökningar skapas en situation där remisser skickas fram och tillbaka och läkare måste ägna arbetstid åt att reda ut vem som ska stå för vilken undersökning. Denna form av köp- och säljsystem inom vården försämrar arbetsmiljön, drabbar patienter och bör avskaffas.

5. Övergå till enbart listningsersättning (så kallad kapitation). I dag har Region Stockholm högst andel produktionsrelaterad ersättning inom primärvården av alla regioner i Sverige. Detta sätt att jaga vårdcentraler med ekonomiska styrmedel och fokus på produktion försvårar för vårdcentraler att göra det rätta för sina patienter. Menar man att styrningen av vården ska präglas av mer tillit måste vi lämna eran av att jaga på tillgängligheten med ekonomiska pinnar till historien. 

För att frigöra mer resurser till vårdcentralerna behöver politiken också sätta stopp för införandet av fler vårdvalssystem och närakuter. Vårdvalssystemen har i åtskilliga undersökningar visat sig extremt kostnadsdrivande, splittrar vården och försvårar utbildningsmöjligheter för vårdpersonal. Närakuter bör enbart finnas vid akutsjukhusen och resterande bör avvecklas och resurserna flyttas över till vårdcentralerna. Genom dessa satsningar och prioriteringar kan vi på allvar börja tala om en förstärkt primärvård och få fler allmänläkare på våra vårdcentraler. 

Jonas Lindberg, sjukvårdspolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Region Stockholm

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev