Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Inför neutrala tobaksförpackningar

Publicerad: 27 februari 2013, 07:00

Sverige måste göra som Finland och Nya Zeeland. De ska vara tobaksfria 2040 och 2025, skriver Barbro Westerholm och Henrik Ripa.


Att EU-kommissionen strax före julhelgen presenterade ett förslag till åtgärder som ska skydda hälsan i alla medlemsländerna torde ha gått de flesta förbi. Medierna har fått svenska folket att tro att förslaget enbart rört det svenska snusets öde. Men förslaget innehöll mycket mer för att minska tobaksbruket som olika studier visat sig förkorta så många människors liv med upp till elva år.

Vad är då de viktigaste delarna i förslaget till nytt Tobaksproduktdirektiv, TPD, som ska ersätta det nu gällande från 2001?

Obligatoriska varningsbilder som ska täcka 75 procent av såväl fram- som baksida på paketen – därför att man vet att bildvarningar är mer effektiva än enbart textvarningar när det gäller att uppmuntra rökare att sluta och att minska nyrekryteringen.

Enhetlig utformning av paket och cigaretter – därför att man vet att till exempel smala paket och smala ”slim”cigaretter är mer attraktiva än de traditionella. Varför har industrin annars introducerat dem?

Förbud att använda särskilt ”utmärkande” smaktillsatser – därför att man vet att till exempel frukt- och godissmaker är attraktiva särskilt när det gäller barn och unga. Varför har industrin annars börjat använda dem?

Särskilt märkningssystem på paketen för att underlätta kampen mot förfalskning och smuggling av tobaksprodukter – därför att man vet att dessa företeelser utgör en vanlig typ av brottslighet innebärande billiga produkter och minskade skatteinkomster.

Dessa förslag är några som ingår i WHO:s breda åtgärdsprogram – tobakskonventionen – som EU och Sverige har förbundit sig att respektera – men hittills haft så svårt att införa. Kommissionens förslag är därför ett steg i rätt riktning. Dock saknas några viktiga komponenter:

Neutrala tobaksförpackningar, enfärgade och utan tillverkarens logotyp – trots all dokumentation som tagits fram inför införandet i Australien nyligen.

Exponeringsförbud för tobaksprodukter på säljställen – trots att forskning visat att det minskar ungdomars debut och ex-rökares återfallsrisk.

Även om dessa sistnämnda åtgärder ännu inte ingår i TPD-förslaget kommer inte EG-kommissionen att hindra enskilda länder att införa dem och länderna kan också gå ännu längre för att minska tobaksbruket.

Det finns flera skäl för regeringen att agera på de fakta som ligger bakom tobaksepidemin:

1 Nikotin. Oavsett i cigaretter eller i snus, är detta ett av de mest beroendeskapande ämnen vi känner. Den ofrihet detta skapar hos rökare och snusare borde sticka i ögonen på alla som värnar individens frihet.

2 Svårigheten att komma ur detta beroende leder till att varannan rökare dör i förtid, ofta efter lång tids sjukdom och ett lidande som drabbar även omgivningen.

3 Dessa skador betingar kostnader för individen, sjukvården, arbetsgivaren och samhället i en storleksordning som vi båda som politiker anser är ohållbara i ett längre perspektiv. Att minska förebyggbara kostnader är ett måste!

4 Nikotinet ”omprogrammerar” hjärnan vilket leder till ökad risk för beroende även av andra droger.

Den kommande behandlingen av förslaget under 2013 i EU:s ministerråd och parlament kommer att visa vilka länder som är mogna nog att stå emot tobaksindustrins intensiva försök att stoppa, förhala och minska effekterna av direktivet.
Ländernas regeringar får inte svika unionens användare av tobaksprodukter. De senaste årens kontinuerliga minskning av snusningen, trots utveckling av produktsortimentet med snus med smaktillsatser som döljer tobakssmaken, visar att det svenska folket är på väg åt rätt håll men det måste ta fortsatta steg mot samma mål som Finland och Nya Zeeland.

Deras länder ska vara tobaksfria år 2040 respektive år 2025.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News