Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Inför verklig valfrihet - i hela landet

Publicerad: 2 april 2012, 11:17

Vårdvalsreformen har på många sätt varit en succé som gett större valfrihet för individen, ökad effektivitet och inte minst en rad nya företag med nya arbetstill­fällen som följd.


I de kommuner där lagen om valfrihetssystem, LOV, har införts har det, mellan åren 2006 och 2009, tillkommit över 12 000 nya kvinnliga företagare enbart i välfärdssektorn.

Konkurrensverkets nyligen publicerade rapport om förutsättningarna för kvalitetskonkurrens i vårdvalet visar att allt fler kan och vill välja vårdcentral i stora delar av landet. De flesta har minst två vårdcentraler inom rimligt avstånd och två av tre anser att de har haft nog med information för att göra ett aktivt val av vårdcentral.

Sam­tidigt påpekar rapporten att endast en vårdcentral har tillkommit i glesbygd. För Centerpartiet är det uppenbart att den S-märkta politik som förs i många glesbygdskommuner fortfarande sätter käppar i hjulet för vård­valets utveckling på glesbygden.

Centerpartiet ser med stigande oro på att olikheterna växer mellan stad och land och mellan norr och söder.  Samtidigt kan vi konstatera att de senaste rapporterna, där tre av fyra S-ordförande i arbetarekommuner säger sig vilja förbjuda vinst i välfärden, visar att den politiska viljan ofta saknas i kommunerna.

Centerpartiets ambition är och har alltid varit att människor ska ha samma möjlighet att påverka sin egen vardag oavsett var i landet de bor. Därför föreslår vi följande ändringar av vårdvalssystemet så att det bättre möter glesbygdens behov:

■ Inför ett smalt basuppdrag med möjlighet att växa in i ett bredare uppdrag. Kanske basen ska vara en läkare och en eller två sjuksköterskor.

■ Skapa ett uppdrag som tillsammans med rätt utformad ersättningsmodell uppmuntrar till att bredda uppdraget i takt med att en etablering stabiliseras.

■ Lägg till delar i ersättningsmodellen som går att påverka utifrån de lokala behoven i glesbygd, till exempel ersättning för långa resor.

■ Tillåt tilldelning av passiva listan och fördela även patienter som inte gjort ett aktivt val. Detta är ett sätt att få fler etableringar i glesbygd som fungerat i Gävleborg.

■ Utveckla ett gemensamt LOV-system som bygger på samverkan mellan landsting och deras vårdval och kommunerna och deras LOV – fler entreprenörer får fler ben att stå på i sjukvården.

Centerpartiet tror att det går att skapa ett vårdval som ger förutsättningar för nyetableringar i såväl tätort som glesbygd. Men det fordrar en grundläggande insikt att förutsättningarna ser olika ut i landet och att uppdraget måste utformas därefter. Om de socialdemokratiskt styrda landstingen i norr fortsätter på sin inslagna bakåtsträvande linje, där nedmonteringen av vården i glesbygden tillåts fortgå, är vi beredda att pröva frågan om nationell lagstiftning i alliansen.

Hittills är Centerpartiet det enda partiet som har förslag på ett verkligt vårdval Sverige, med valfrihet och kvalitet i hela landet. Vi hoppas att fler partier ska vilja vara med och möjliggöra för ett jämställt och utvecklat vårdval.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev