Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Informera eleverna om hpv inför vaccinationen”

Eleverna i årskurs fem får ofta mycket knapphändig information om hpv inför att de ska vaccineras, skriver forskarna Lisa Lindén och Ylva Odenbring. (1 kommentar)

Publicerad: 31 oktober 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Lisa Lindén, docent i genus och teknik, och Ylva Odenbring, professor i pedagogik.

Foto: Peter Nilsson


Ämnen i artikeln:

LivmoderhalscancerHpv-vaccin

Sedan 2012 har flickor i årskurs fem erbjudits vaccination mot humant papillomvirus, hpv, inom det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Flickor får vaccinet preventivt mot livmoderhalscancer och kondylom. 

Beslutet att inte inkludera pojkar i vaccinationsprogrammet – detta trots att de kan komma att smitta eventuella framtida sexpartners med hpv och att de själva kan komma att drabbas av anal-, tonsill- eller peniscancer – skapade tidigt debatt i Sverige. Experter och intresseföreningar betonade vikten av att vaccinationsprogrammet skulle expanderas och inkludera både flickor och pojkar. Argumentet var att ett sådant program skulle gynna den allmänna folkhälsan och bidra till en jämställd vård. 

Läs mer: Cancer i livmoderhalsen ska utplånas 

Denna debatt, tillsammans med ett förändrat evidensläge, ledde till ett regeringsbeslut 2019 som innebar att pojkar i årskurs fem från och med hösten 2020 också ska inkluderas i vaccinationsprogrammet. Hpv-vaccination utförs av elevhälsan i grundskolan.

I det pågående tvärvetenskapliga forskningsprojektet Implementeringen av hpv-vaccination för alla barn i Sverige: jämställdhet och sexuell hälsa bland unga studerar vi hur det nya hpv-vaccinationsprogrammet genomförs och uppfattas av involverade parter på lokal, regional och nationell nivå. Studien omfattar observationer på skolor samt intervjuer med elever, vårdnadshavare, skolsköterskor och policyaktörer på olika nivåer. 

Intervjuer med medverkande skolsköterskor visar att inkluderingen av pojkarna har varit relativt enkel och oproblematisk. Skolsköterskorna beskriver att de allra flesta vårdnadshavare önskar att deras barn ska vaccineras mot hpv. I likhet med andra barnvaccinationer är vaccinationsgraden hög och det är endast i undantagsfall vårdnadshavare väljer att avstå från att vaccinera sina barn. 

Klassrumsobservationer liksom intervjuer med eleverna och med skolsköterskorna visar dock att eleverna ofta får mycket knapphändig information om hpv inför att de ska vaccineras. Det handlar om den information som ges om vad hpv är, hur viruset smittar och vad eventuell smitta kan leda till.

Det skolsköterskorna tar upp rörande hpv och sexuella kontakter rör heterosexuella relationer. Endast enstaka skolsköterskor nämner att de även tar upp sexuella kontakter mellan icke-heterosexuella, i dessa fall handlar det om killar som har sex med killar. Inte heller i samband med själva vaccinationen lyfts vanligen hpv eller sex, utan fokus läggs istället på om nålsticket gör ont eller inte och smärtan efter att eleverna fått sprutan. 

Givet dessa resultat menar vi att det är av stor vikt att fördjupa den information som elever i årskurs fem får om hpv inför vaccinationen. Risken är annars inte bara att informationen blir för ensidig och knapphändig, utan även att vissa elevgrupper faktiskt blir exkluderade. Vi vill även betona att frågor om hpv med fördel kan sammankopplas tydligare med undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer, då detta skulle ge berörd skolpersonal ett ökat utrymme att lyfta dessa frågor med sina elever.

Lisa Lindén, docent i genus och teknik, avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle, STS, vid Chalmers tekniska högskola

Ylva Odenbring, professor i pedagogik, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2022-11-01

Spännande forskning! Det är ju lika viktigt att elever får reda på vad HPV-infektion är som övriga infektioner de vaccineras mot. I elvaårsåldern blir det väldigt mycket fniss och röda kinder i klassrummet när jag pratar om hur olika typer av kärleksrelationer kan se ut och vad HPV och kondylom är och hur det smittar. En del är mycket nyfikna och frågvisa medan andra skruvar sig på stolen och tittar ned i bänken. Att dessutom repetera detta innan varje stick känns som att riskera att göra eleven obekväm i onödan. Däremot är det självklart att förutom undervisning i klass även ge  vårdnadshavare noggrann skriftlig information så att de i samband med att de ger sitt godkännande för vaccination även kan prata med barnet hemma om varför vaccinet är viktigt att ta. Jag ser det som ett delat ansvar att se till att barnen får rätt och tillräcklig information. 

Åsa Skolsköterska 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev