Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

onsdag12.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

”Ingen anledning att dra förhastade slutsatser”

Publicerad: 12 december 2019, 13:12

Gilbert Tribo (L), ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd och Anna Mannfalk (M), förste vice ordförande.

Det finns ingen anledning till att dra förhastade slutsatser om vårdval inom öron-näsa-hals, anser det borgerliga presidiet i hälso- och sjukvårdsnämnden i Skåne.


I sin krönika skriver Henrik Widegren, foniater på Region Skåne, den 22 november om sin oro över att Region Skåne snart ska ”drabbas” av ett vårdval. Vi i det borgerliga styret i Region Skåne välkomnar dessa synpunkter, men känner ett behov av att klargöra ett par saker.

När regionfullmäktige fastställde budgeten för 2019 fattades ett par beslut som ska bidra till en förbättrad tillgänglighet i Region Skåne. Ett av dessa beslut var bland annat att utreda möjligheten till att eventuellt inrätta vårdval för att öka tillgängligheten inom öron-näsa-hals . Vår bedömning är att vi behöver hitta nya sätt för bättre hantering av vårdköer, därför har vi valt att utreda frågan.

För tydlighetens skull, att utreda frågan innebär inte per automatik att det ska införas. Utredningen kommer att bli vägledande för huruvida det kommer att införas ett vårdval eller inte. Vi kommer att lyssna in synpunkter från patienter och medarbetarna i våra olika verksamheter. Allt annat vore orimligt.

Henrik Widegren lyfter även upp svårigheterna med att utbilda nya specialister inom öron-näsa-hals, detta är givetvis en viktig aspekt som vi behöver beakta och på längre sikt identifiera åtgärder för en hållbar kompetensförsörjning för att öka antalet specialister generellt inom vissa  vårdområden. Bland annat ska vi under 2020 satsa 44,5 miljoner kronor på specialistutbildningar för sköterskor och undersköterskor.

Vi är helt införstådda med att vården är mer än bara vårdproduktion. Sjukvården är komplicerad och utgör en helhet av allt ifrån vårdgivare, patienter, utbildning och forskning till politiska såväl som medicinska prioriteringar och instämmer i Widegrens beskrivning av detta.

Vårt yttersta mål är att se till att skåningarna får en god och nära vård i rätt tid. Erfarenhet visar att vårdval inom i vissa områden har bidragit till en förbättrad tillgänglighet. Men vi vill för tydlighetens skull klargöra att inget beslut är fattat i denna fråga, mer än att en förutsättningslös utredning om ett eventuellt införande av vårdval är på gång.

Huruvida det mynnar ut i ett faktiskt vårdval får vi med anledning återkomma till den 23 januari, när hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder, och denna fråga ska avgöras.

Vi vill även tacka dig Henrik Widegren för dina synpunkter och ser fram emot att träffa dig för att lyssna in andra synpunkter och funderingar som kan vara bra för oss ytterst ansvariga politiker att ha med oss.

Gilbert Tribo (L)
Ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Anna Mannfalk (M)
Förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Relaterat material

Sus varnar för att införa ännu ett vårdval i Skåne

Jag kommer snart att drabbas av vårdval

GILBERT TRIBO OCH ANNA MANNFALK

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev