Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ingen annan fråga har oroat mig så mycket”

Vi gör insatser för att komma till rätta med att färre söker vård för cancer, skriver Ella Bohlin (KD) i en replik.

Publicerad: 15 oktober 2020, 11:59

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd i Region Stockholm.

Foto: Luca Mara


Ämnen i artikeln:

Region StockholmBröstcancerLungcancerKolorektal cancerCoronakrisen

Socialdemokraternas Talla Alkurdi skriver att det behövs satsningar på primärvården, mammografin och utökade screeningprogram. Det är exakt det jag och koalitionen gör i Region Stockholm – insatser för att komma till rätta med att färre söker vård för cancer. Den pågående pandemin har tyvärr inneburit att färre personer sökt vård generellt och mer specifikt sticker de minskade diagnoserna kring cancer ut.

Det finns nog inte någon annan fråga som oroat mig så mycket och som jag gång på gång lyfter fram sedan vi började se en nedgång av diagnostiserade cancerfall i samband med pandemin. Screeningen var pausad under pandemins värsta fas i sex veckor. Detta gjordes för att minska smittspridningen och utifrån en samlad bedömning av experter. 

När screeningen återupptogs sökte människor sig inte till vården, dels på grund av egen rädsla för att bli smittad och dels för att inte belasta vården. Men mitt budskap har varit tydligt: sök vård vid symtom! 

I maj i år jämfört med förra året samma period hade diagnostiserade cancerfall minskat med 32 procent. Det är en mycket oroande siffra. Under sommaren såg vi att fler sökte sig till vården, men i augusti gick siffran upp igen, 22 procent färre jämfört med samma period förra året ¬– det betyder att vart femte cancerfall fortfarande är oupptäckt. Det är allvarligt, eftersom ju tidigare cancer upptäcks, desto större chans till bättre prognos och överlevnad. Därför är det en oerhört allvarlig och oroväckande utveckling. 

I vår budget för 2021 görs satsningar på husläkarmottagningar som är själva navet i vården.  Vårdcentralerna är prioriterade och anslagen höjs med 3 procent eller cirka 180 miljoner kronor. Mellan 2016 och 2021 har vårdcentralernas årliga budget höjts med drygt en miljard kronor. I budgeten har vi också satsat extra på tidig upptäckt av cancer. Vi ser nu också till att tillgängligheten ökar och vi håller vissa verksamheter öppna utanför kontorstid.

Våra hälsoinformatörer fortsätter sitt viktiga uppsökande arbete kring cancerprevention och screening i samarbete med regionens kommuner och stadsdelar. Och vi intensifierar samarbetet med andra aktörer som företräder utsatta grupper i samhället, för att nå ut med den viktiga informationen om att man ska gå på screening och kontakta sjukvården direkt vid symtom som kan vara tecken på allvarlig sjukdom.

Vi arbetar aktivt med att uppmana människor, som misstänker att de är sjuka, att också uppsöka vård. Vi arbetar för att de nationella screeningprogram som erbjuds ska vara tillgängliga och bidra till ett högt deltagande i hela länet. Vi i Region Stockholm är stolta över att vi, tillsammans med Region Gotland, är de enda i landet som har en organiserad screening för tjock- och ändtarmscancer. Vidare arbetar vi för att öka kunskapen om prevention. Det bedrivs också arbete för att få fler att delta i screeningprogrammen. För att nå de kvinnor som inte deltar i till exempel screeningprogrammet för livmoderhalscancer erbjuds självtester. Individuell lungcancerscreening ska testas för de kvinnor som röker och deltar i screeningen för bröstcancer. 

För den som är orolig för att bli smittad har vi också i Region Stockholm erbjudit sjukresor för alla som tillhör en riskgrupp. Riskgrupper som är i behov av transport till regionfinansierad vård och behandling får rätt till sjukresor för att undvika att exponeras för smittrisk i ordinarie kollektivtrafik. 

Vi har vidtagit flera åtgärder för att få allmänheten att söka vård. Coronapandemin får inte skörda fler liv genom att vi stannar hemma och inte söker vård. Vi måste ta vårt ansvar för att inte bidra till ökad smittspridning, samtidigt som vi måste ta ansvar för vår egen hälsa. Jag kommer att fortsätta mitt arbete och engagemang för att fler ska söka vård vid symtom och att flera hörsammar kallelserna till screening – det handlar om liv och död.

 

Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd i Region Stockholm

Replik på

”Tag krafttag för att hantera oupptäckt cancer”

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev