Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ingen annan yrkesgrupp än läkare kan ta hela det ansvaret”

Publicerad: 25 februari 2014, 14:58

REPLIK Mikael Hoffmann, läkare och chef för Nepi, gör tummen ned åt förslaget att låta apotekare förskriva läkemedel.


Problemet med dagens läkemedelsanvändning är inte att det finns för få yrkesgrupper som kan förskriva läkemedel. Inte heller att enskilda patienter har för få individer som förskriver läkemedel till var och en av dem. Förslaget om att apotekare ska få förskriva läkemedel som Gity Khaksa framför i en debattartikel i dag, visar på en dålig förståelse både för dagens situation i vården och för vad ansvar för att behandla en patient egentligen innebär.

De förslag om terapiområden som Gity Khaksa i första hand för fram – smärta, allergi, förkylning, hosta, diarré och förstoppning – är i och för sig sådana områden där det finns relevanta receptfria alternativ. Det handlar då kanske framför allt om att en apotekare inte bara ska ta ansvar för behandlingen utan genom att förskriva läkemedlet ge patienten läkemedelsförmån. I det sammanhanget bör påpekas att förskrivare i dag inte får äga eller driva apotek då detta har bedömts innebära problem med dubbla roller gentemot både patienten/kunden samt mot samhället som betalar merparten av läkemedel på recept.

Gity Khaksa nämner inte heller kostnaderna för att utbilda apotekare, säkerställa avgränsade konsultationsutrymmen eller krav på journalföring och vilka kostnader detta skulle innebära för samhället. Ja, apotekare har flera års utbildning kring läkemedel men lägger bara bråkdelen av den tid som vårdpersonal har gjort på utbildning kring andra sjukdomsrelaterade frågeställningar samt patientsamtal kring sjukdom och risker som är relevanta även för läkemedelsbehandling.

Då kvarstår ansvaret för patientens läkemedelsbehandling. Det är en relevant fråga eftersom Gity Khaksa själv om de föreslagna terapiområdena inom receptfritt skriver: ”Till att börja med!”

Det är relativt enkelt att förskriva ett läkemedel. Svårare att ta ställning till patientens samlade behandling, inklusive läkemedel. Ännu svårare att ta ställning till och ansvar för att sätta ut en redan pågående behandling.

En legitimerad läkare är den enda yrkesutövaren inom hälso- och sjukvård som har mandat att under eget ansvar ompröva i princip samtliga pågående behandlingar, inklusive läkemedel, och utredningar som en patient genomgår oavsett vem som fattat tidigare beslut, även om det är en annan läkare. En legitimerad läkare förutsätts kunna ta ställning till patientens samlade sjukdomstillstånd, inklusive olika behandlingar, samt bedöma om tillgänglig information samt den egna kompetensen, är tillräcklig för att själv kunna agera.

De avgörande skälen till varför läkare, men inte andra yrkesutövare inom vården eller apotek, får ordinera i princip alla läkemedel är alltså inte enbart kunskap om läkemedel utan även kompetensen att bedöma mot alla andra behandlingsformer samt att göra denna bedömning utifrån patientens samtliga sjukdomstillstånd. Ingen annan yrkesgrupp kan (eller får) ta det ansvaret.

Det finns många sätt som vi bättre kan utnyttja apotekares – och för den delen också receptariers – kompetens i en samverkan mellan vård och apoteksverksamhet. Ett förenklat sätt att se på förskrivningsrätt hör inte till de kloka. Låt oss finna samverkansformerna mellan vård och apotek kring expedition och information till patienterna, samt genom dubbelriktad kommunikation mellan vård och apotek. Inte minst behövs en ömsesidig fördjupad kunskap och respekt inte bara kring de egna kunskaperna utan de kunskaper som krävs i andra yrkesgruppers roller i läkemedelskedjan vare sig de är läkare, sjuksköterskor, farmaceuters eller personal i kommunal omsorg. När det gäller ordination av läkemedel så behöver vi att förskrivare i öppen vård kan ta hänsyn till och ta ansvar för patientens hela behandlingssituation samt ta ställning inte bara till att behandla, utan även till att ta ansvar för att avsluta, att behandla med läkemedel.

Relaterat material

Ge apotekare rätt att förskriva!

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev