Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Ingen redo ta kostnad när branschens peng uteblir

Publicerad: 1 november 2013, 11:00

Svensk förening för Diabetologi (SFD) ser en oroande utveckling när SKL lämnar läkemedelsföretagen som medfinansiärer av utbildningar för vårdpersonal.


Innehållet i det nya etikavtalet, det vill säga överenskommelsen om samverkansregler mellan Sveriges Kommuner och Landsting och tre branschorganisationer – Läkemedels-industriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech – ska enligt plan upp till beslut i SKL:s styrelse den 15 november. SKL:s ingång till förhandlingarna har varit att läkemedelsindustrin inte ska finansiera någon del alls av utbildningar för vårdpersonal. Enligt nuvarande avtal från 2007 kan industrin finansiera upp till 50 procent.

Detta anser vi – Svensk förening för diabetologi (SFD), en av specialistföreningarna inom Svenska läkaresällskapet – är en oroande utveckling. Oroande därför att landstingen (och andra vårdgivare) på inget sätt mötte upp med ökade satsningar på utbildning när läkemedelsbolagen 2007 reducerade sin andel från 100 procent till 50 procent och för att vi utgår från att arbetsgivaren kommer att agera på samma sätt nu – nämligen att se indragning av utbildning som en kortsiktig besparingsmöjlighet för att klara nästa kvartalsbudget och inte som en långsiktig kvalitetssatsning.

Framför allt inom primärvården har extern utbildning sjunkit mycket kraftigt till långsiktigt oroande nivåer. Deltagandet i  kurser och konferenser har enligt Sveriges läkarförbund sjunkit från 9,1 dagar år 2005 till 7,1 dagar år 2012. Utbildning är en investering, vilken ger kvalitetshöjning och på sikt leder till besparingar.

Som ett exempel på vad utvecklingen kan innebära behöver vi bara gå till vårt grannland i väster, Norge. I Barcelona hölls för några veckor sedan det största och viktigaste diabetesmötet i
Europa – EASD (European Association for the Study of Diabetes) 2013 med drygt 18 000 deltagare från hela världen och 1 300 vetenskapliga posterpresentationer. Norge, som redan har infört dessa regler, var representerat av bara elva deltagare och tre postrar, medan Sverige var väl representerat med minst tio gånger så många deltagare och postrar. Norska Dagens Medisin fick intervjua svenskarna i stället.

Det vore intressant att höra hur SKL hade tänkt sig att läkares fortbildning, särskilt efter specialistutbildningen, ska ske och med vilken finansiering, eftersom det inte har läckt ut någon agenda för hur detta ska komma till stånd efter det nya avtalet.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News