Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Inget stöd för att ersätta cellprov

Publicerad: 26 september 2007, 04:59

REPLIK Charlotte Bjelkenkrantz svarar här på ett debatt­inlägg av Erik Wilander.


Den gynekologiska cellprovs­kontrollen har funnits sedan 1960-talet och hälsoundersökningsprogrammet i Sverige har resulterat i en minskning av cervixcancer på cirka 50 procent. Detta beror bland annat på att vi har en kompetent stab av cytodiagnostiker och cytopatologer som utför diagnostik av hög kvalitet av cellförändringar.

Erik wilander skriver i en debattartikel att cytologisk screening på cervix­cancer har en låg effekt hos kvinnor. Det stämmer dåligt med de siffror som finns tillgängliga för cervixscreeningen i landet. Det känns också olyckligt att täckningsgradens och hörsamhetens betydelse för att kunna hitta fler kvinnor med förstadier till cancer även hos medelsålders och äldre kvinnor negligeras.

I Sverige fördelar sig antalet skivepitelcancrar i den screenade populationen relativt jämnt i åldrarna 30–60 år och tittar vi specifikt på kvinnorna över 50 år så är antalet skivepitelcancerfall färre än i åldersgrupperna under 50 år. Att en fjärdedel av alla kvinnor som är över 50 år och har fått cervixcancer har en del normala cellprover ser vi inte som konstigt eftersom det kan bero på både dålig provtagning och att de vid provtagningstillfället kanske inte varit smittade med humant papillomvirus, HPV.

Framtiden ligger i att på ett kontrollerat och vetenskapligt sätt utnyttja de nya diagnostiska metoderna tillsammans med cytologin. Sverige har en internationellt sett mycket skarp cytologisk diagnostik med färre falska positiva diagnoser än till exempel USA. Denna exakta basdiagnostik gör att införandet av HPV-testning måste utvärderas i välkontrollerad sjukvård, där vi kan hantera de kvinnor som bär på HPV på bästa sett.

Flertalet cytologiskt diagnostiserande avdelningar förbereder sig att på ett kostnadseffektivt sätt införa kompletterande HPV-testning. Att ersätta den cytologiska diagnostiken med HPV-tester är därför inte aktuellt och saknar vetenskapligt stöd.

Vi står nu precis som Erik Wilander säger inför ett paradigmskifte där vi måste välja hur vi på bästa sätt ska kunna använda den nya tekniken för att kunna ge de svenska kvinnorna, både yngre och äldre, högsta kvalitet på diagnostik och uppföljning av cellförändringar.

Vi tror inte att valet i dag är att utesluta diagnostik av vaginal­cytologi. Det som krävs är en kombination av HPV-test och diagnostik av cellprover. HPV-testerna är tvärtemot vad Erik Wilander säger inte så sensitiva så att vi kan utesluta morfologin.

Ett cellprov är i dag ett måste för att se om kvinnan har en cellförändring som måste åtgärdas vidare inom våra vårdprogram.

Charlotte Bjelkenkrantz

Charlotte Bjelkenkrantz
är ordförande i Riksföreningen för klinisk cytologi.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News