Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Inget stöd för ökad cancerrisk av snus

Publicerad: 12 september 2007, 05:10

Uttalandet om snusets farlighet saknar grund, skriver Tony Axéll.


En arbetsgrupp i EU har lagt fram en preliminär rapport om snusets hälsorisker där man också gör en bedömning av dessa risker jämfört med cigarettrökningens. I Dagens Nyheter den 22 augusti skriver professor Anders Ahlbom, som liksom undertecknad deltagit i arbetsgruppen att ”det (snusning) är mindre farligt än rökning”. Detta uttalande har stöd i rapporten. Anders Ahlbom fortsätter emellertid med ”Det finns inget vetenskapligt stöd för att snuset skulle minska hälsoriskerna över huvud taget …”.

Detta är ett uttalande som arbetsgruppen inte har gjort och får stå för Anders Ahlboms personliga uppfattning, en uppfattning som undertecknad menar saknar grund.

Bland annat är så gott som alla cancerformer, lungcancer, munhåle- och övre luftvägscancer, urinblåsecancer för att nämna några, klart oftare förekommande bland cigarettrökare än bland snusare. När det gäller munhålecancer har ingen av de fem studier som rapporterats från Skandinavien kunnat finna en ökad risk bland snusare. Att utländska studier, bland annat från Sudan och Indien, påvisat en sådan risk sammanhänger högst sannolikt med att snusprodukter i dessa länder innehåller mycket höga halter av cancerframkallande ämnen.

Undertecknad har genomfört ett 20-tal studier när det gäller framför allt snusning och munhåleförändringar och inte funnit stöd för att snusning skulle medföra en påtagligt ökad risk för munhålecancer. Bland de studier i ämnet som Anders Ahlbom genomfört kan nämnas att han och medförfattare inte kunnat påvisa en ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom eller hjärtinfarkt bland snusare.

Det bör påpekas att hjärt-kärlsjukdom är klart vanligare bland cigarett­rökare än bland snusare. Dessutom – Sverige är det land i Europa som har lägst förekomst av bland annat lungcancer och bland den lägsta förekomsten av munhålecancer – ett faktum som mycket väl kan sammanhänga med att vi har den lägsta konsumtionen av cigaretter och klart högsta av snus.

Det bör understrykas att snus på intet sätt är en hälsoprodukt, tvärtom, men i jämförelse med hälsoriskerna sammanhängande med cigarettrökning är de sannolikt klart mindre vid snusning.

Tony Axéll

Tony Axéll
är professor och extern expert i SCENIHR, den arbetsgrupp inom EU som avhandlar hälsoeffekter avseende rökfria tobaksprodukter.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News