Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Inget uppdrag från regeringen att spara pengar”

Publicerad: 23 mars 2020, 06:00

Foto: Torbjörn Larsson

Försäkringskassan har ingen egen agenda som går ut på att neka människor den ersättning som de har rätt till, skriver Cecilia Udin i en replik.


På Dagens Medicins sajt den 12 mars skriver Börje Löfgren om Försäkringskassan. Han målar upp en mycket tråkig bild av en myndighet som avsiktligt tycks motarbeta individers tillfrisknande och systematiskt ifrågasätta läkares kompetens – allt med syfte att spara pengar. Det är naturligtvis en felaktig bild.

Försäkringskassan har ingen egen agenda som går ut på att neka människor den ersättning som de har rätt till. Och Försäkringskassan har inget uppdrag från regeringen att spara pengar. Det stämmer helt enkelt inte.

Försäkringskassans uppgift är att följa rådande lagstiftning – det är per definition en myndighets uppgift och det gäller självklart även Försäkringskassan. Har man rätt till sjukpenning enligt de lagar som beslutats om av våra folkvalda politiker – ja, då ska man få det.

Försäkringskassan gör inga egna medicinska bedömningar – och vi ifrågasätter heller aldrig en läkarens medicinska bedömning. Men rätten till ersättning handlar inte bara om vad som står i ett läkarintyg – så är lagstiftningen inte utformad.

I en sjukskrivningsprocess är det många aktörer inblandade: arbetsgivare, hälso- och sjukvård, Försäkringskassan, ibland Arbetsförmedlingen – och självklart alltid individen själv. Vi vet att tidiga och aktiva insatser är viktigt och effektivt för att få tillbaka människor till hälsa och arbete. Det bästa är om signaler om ohälsa fångas upp tidigt, till exempel av arbetsgivare, redan innan det går så långt att man blir sjukskriven. Det gäller inte minst vid psykisk ohälsa, vilket skribenten tar upp.

Arbetsgivare har ett lagstadgat och långtgående ansvar för sina medarbetare, bland annat för arbetsmiljö, men med det sagt: detta är ofta en svår uppgift – särskilt vid psykisk ohälsa – och det kan vara mycket svåra samtal att ta initiativ till om man har en medarbetare som mår dåligt. Många chefer vittnar också om att det är svårt med gränsdragningen för vad man som chef kan lägga sig i. I förebyggande syfte finns även ersättningar att söka från Försäkringskassan, till exempel förebyggande sjukpenning.

Om nu en sjukskrivning inte kan undvikas finns sjukpenning. Då är det Försäkringskassans uppgift att pröva rätten till ersättning mot rådande lagstiftning. Försäkringskassan ska pröva arbetsförmåga mot olika delar av arbetsmarknaden, beroende på hur länge en person har varit sjuk. Först prövas arbetsförmåga mot det arbete man hade när man blev sjuk. Efter 90 dagar prövas arbetsförmågan mot den arbetsplats du hade när du blev sjuk, för kanske kan du göra något annat, eller anpassat arbeta, hos din arbetsgivare. Och efter sex månader prövas om man inte kan göra något arbete över huvud taget. Detta slås fast i den lagstadgade rehab-kedjan.

Läkarintyg är ett av de underlag som ligger till grund för bedömningen. Men eftersom möjligheten att återkomma till hälsa och arbete – det mål som Försäkringskassan har och vilket vi torde dela med samtliga andra inblandade i en sjukskrivningsprocess – i högsta grad har att göra med förutsättningarna på arbetsplatsen är det också en anledning till att inte läkarintyget som sådant kan stå för sig självt.

Att, som skribenten, måla upp det som att ”Försäkringskassan vill pressa ohälsotalen och sjukskrivningskostnaderna genom att neka sjuka människor sjukpenning, medan läkarkåren vill göra dem friska” är inte seriöst. Ohälsa – speciellt psykisk ohälsa – är ett samhällsproblem där hela samhället måste jobba tillsammans. Försäkringskassan arbetar på många olika sätt, och på olika nivåer, med samtliga aktörer i sjukskrivningsprocessen. Det kommer vi att fortsätta med.

CECILIA UDIN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev