Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Inkludera psykoterapi i högkostnadsskyddet”

Publicerad: 9 september 2020, 05:00

Foto: Mostphotos

Det finns en överhängande risk för en våg av ökande psykisk ohälsa i spåren av pandemin, skriver Heike Erkers och Anders Klingström.


Den psykiska ohälsan är ett växande problem i spåren av corona. Inte minst riskerar den att drabba vårdpersonal och människor som intensivvårdats. Nu är det hög tid för samhället att ta det på allvar och ge rätten till psykoterapi samma ställning som rätten till somatisk vård.

Dagligen får vi rapporter om hur coronaepidemin slår mot hälsan och den somatiska vården. Vi får uppdateringar om antalet döda, antalet smittade, antalet människor som intensivvårdats och om hur sjukvården klarar trycket.

Det är viktig och relevant information. Men allting går inte att räkna i siffror. Det är därför viktigt att vi inte förblindas av den statistiken när samhället rustar mot ohälsan under och efter pandemin. Det råder nämligen ingen tvekan om att det finns en överhängande risk för en våg av ökande psykisk ohälsa i spåren av pandemin.

De goda nyheterna är att psykoterapin erbjuder bra sätt att mota denna ökande ohälsa med specialiserade behandlingar – behandlingar som på sikt faktiskt kan rädda liv. De dåliga nyheterna är att den rätten i dag inte finns för alla. I dag är rätten till psykoterapi ofta en ren plånboksfråga eller begränsas av tillgången på psykoterapeuter.

Det finns alldeles för få tjänster som psykoterapeuter inom den offentliga verksamheten. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, fanns det i november 2019 bara 414 anställningar som psykoterapeuter. Även utbildningsplatserna är alldeles för få och risken finns att allt färre utbildar sig till psykoterapeuter. Ovanpå det ingår psykoterapi inte i högkostnadsskyddet, vilket gör att alla som behöver hjälp inte har råd att få det.

Vi är långt ifrån ensamma om att förutspå problem med en utbredd psykisk ohälsa i spåren av pandemin. Såväl Folkhälsomyndigheten som WHO varnar för problemet. Flera av problemen med den nedprioriterade psykoterapin fanns självklart redan före corona. Men pandemin ökar sannolikt behoven ännu mer. Inte minst gäller det dem som direkt berörts av svåra fall av corona. Såväl vårdpersonal som personer som intensivvårdats riskerar att drabbas av psykisk ohälsa och posttraumatiska syndrom, vilket till exempel Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin har pekat på i en rapport.

En iva-behandling tar hårt på den enskilda patienten och kräver en lång rehabiliteringsperiod. Det handlar om både fysiska och psykiska effekter och brukar kallas för iva-syndrom. Vägen tillbaka till livet är lång och kräver rehabilitering och stöd. Att psykoterapeuter saknar en given plats i detta arbete är slöseri och en fördröjning av människors tillfrisknande.

I dag har vi en situation som ingen kunde förutspå. Ett virus har satt press på hela samhället. Den ovisshet vi befinner oss i skapar rädsla och oro för vår framtid och sårbarhet. Ett stort fokus på hälso- och sjukvården har varit helt nödvändigt. Nu måste uppmärksamhet ges även till andra kompetenser som är nödvändiga för att vårt land ska återhämta sig. Det är dags att rätten till psykoterapi får samma ställning som rätten till den somatiska vården.

Vi har flera förslag till ansvariga sjukvårdspolitiker på hur detta kan ske. Om nedanstående krav genomförs vore det en vinst för hela samhället:

■ Inrätta särskilda psykoterapeuttjänster inom primärvården, barn- och mödravården, specialistpsykiatrin och skolan.
■ Gör psykoterapi tillgänglig för alla som bedömts vara i behov, samt minska dagens köer till psykoterapi inom primärvården och psykiatrin kraftigt.
■ Inkludera psykoterapi i högkostnadsskyddet.
■ Öka antalet utbildningsplatser och fördela utbildningarna över landets olika grundutbildningar.

Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR

Anders Klingström, ordförande Psykoterapeutföreningen

HEIKE ERKERS, ANDERS KLINGSTRÖM

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev