Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Inrätta nationellt experteam inom psykiatrin

Publicerad: 1 september 2010, 08:53

Det rörliga nationella expertteam som Sveriges Kommuner och Landstings psykiatriansvariga Ing-Marie Wieselgren efterlyst måste inrättas omgående, skriver Åsa Moberg.


Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, avskaffas den 1 januari 2011. Ett principiellt viktigt utlåtande från HSAN visar hur det kan bli när Socialstyrelsen ska ta över ansvaret: Tre av fem anmälda läkare varnas av HSAN, i ett ärende som Socialstyrelsen redan granskat – utan åtgärd.

En ung kvinna, en av de självskadepatienter som utan att vara dömd för något brott under ett drygt år har vårdats bland kriminella på rättspsykiatriska kliniken i Sundsvall, har gjort en anmälan om upprepade repressalier (HSAN 2009/3786:B3). Läkarna på kliniken ordinerar rutinmässigt tvångshandskar, där händerna låses fast i stela vantar, en metod som inte är tillåten, och dessutom ”avskiljning”, ett isoleringsstraff.

Om en patient är farlig för sig själv eller andra kan avskiljning enligt lagen användas när alla andra möjligheter är uttömda. I Sundsvall tycks läkarna anse att alla möjligheter är uttömda i och med att patienten anländer.

I detta fall tog de till isolering efter en dag och tvångshandskar efter en vecka, med suicidrisk som motiv. För en utomstående verkar det logiskt att en patients vacklande livslust kan utplånas av detta bemötande.

I de anmälda läkarnas inlägg till HSAN bekräftas allt i sak, men beskrivs som led i en verksamhet som de är mycket nöjda med. De anser sig utöva ”kognitiv beteendeterapi”, vilket borde föranleda kraftfulla protester från Psykologförbundet.

En läkare har ensam svarat för nio beslut om isolering och nio beslut om tvångshandskar, det senare veckor i sträck.

Två av de fem anmälda frias av HSAN. En av dessa arbetar inte på kliniken utan har blivit inblandad därför att allmänpsykiatrins läkare i Sundsvall tvingas tjänstgöra som bakjour i rättpsykiatrin – utan att ha tillgång till klinkens journaler och utan möjlighet att själva göra journalanteckningar i dessa. I sitt yttrande till HSAN framhåller denna läkare:

”Jag anser att det är totalt olämpligt att vårda patienter med allvarligt självskadebeteende som inte är dömda till rättspsykiatrisk vård på en rättpsykiatrisk klinik. Till yttermera visso har detta inneburit beklagliga nedskärningar på vår klinik. RPK har expanderat och eftersom deras verksamhet till landstingets förtjusning inneburit inkomster från andra landsting så har ingen velat begränsa deras expansion. ... vi – och här tror jag att jag talar om alla anställda vid vår klinik – tycker att det är oetiskt och helt oförsvarbart att vårda icke dömda patienter på RPK”.

Det är lätt att instämma. Det absurda i att en rättspsykiatrisk klinik får vårda icke dömda unga kvinnor fullföljs av att Socialstyrelsen vid sin granskning inte bestraffade någon av läkarna som rutinmässigt, i strid mot både lag och vetenskap och beprövad erfarenhet, ordinerar tvångsåtgärder.

Det rörliga nationella expertteam som Sveriges Kommuner och Landstings psykiatriansvariga Ing-Marie Wieselgren efterlyst måste inrättas omgående, och överta ansvaret för patienterna, med hjälp av de stora ekonomiska resurser som i dag satsas på rättspsykiatrins olagliga verksamhet.

Åsa Moberg, författare.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev