Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag18.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

”Inrätta psykiatriska utvecklingscentra”

Publicerad: 16 December 2014, 10:22

Riksdagsledamoten Bengt Eliason (FP) skriver att psykiatrin borde ta efter cancerområdets kunskapsorganisation.


Psykiatrisk specialistvård är en specialitet under stark utveckling. Denna utveckling drivs av många aktörer varav de flesta är professionsstyrda på olika sätt. Även andra intressenter och aktörer är med och driver utvecklingen – medvetet och ibland omedvetet. Detta är olyckligt och gagnar inte det totala behovet av vårdutveckling och moderna krav på patientsäkerhet.

Hjulet behöver inte uppfinnas på nytt utan man kan dra god nytta av andra specialiteters utveckling och organisation.

Regionala cancercentrum, RCC, är landstingens och regionernas kunskapsorganisation inom cancerområdet. Med utgångspunkt i nationella cancerstrategin, och inom tio gemensamma insatsområden, arbetar RCC tillsammans med landsting och regioner för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård. Syftet med centrumbildningar är bland annat att stimulera forskning, implementering av nya metoder och metodstöd, utrangering av föråldrade metoder och behandlingar samt att stimulera patientsäkerhetsarbetet.

På liknande sätt behöver ett effektivt arbete sättas igång där vårdutveckling, införande av nya metoder och avveckling av gamla står i fokus. Det skulle kunna bildas ett nätverk över Sverige där sex psykiatriska centra bildar ryggraden och förs samman i en nationell samordning. Detta ska inte vara i projektform utan en fast utvecklingsstruktur som gäller överskådlig tid.

Centraliserad vårdutveckling vid psykiatriska centrum är ett möjligt sätt att göra vården mer jämlik för personer som har eller behöver psykiatriska diagnoser, säkerställa en god och samlad utveckling av vården samt säkerställa en generell rättssäker patientsäkerhet.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev